T UHINE,

Vahetasime mõned tühised laused. Selle alla võib lugeda näiteks narko- või alkoholijoobe, õnnetusjärgse šokiseisundi, stressi, ületöötamise, magamatuse jms. Tühine tüdruk, loodab ainult oma ilu peale. Vaimset häiret pole aga alati võimalik väliselt tuvastada. See on tühine takistus. Teda häiris tühiseimgi suitsulõhn.

Millal on soetatud vara leping tühine?

Teovõime on võime teha iseseisvalt kehtivaid tehinguid. Teovõime on piiratud näiteks alaealisel või isikul, kes kohtuarsti poolt kindlaks määratud haiguse või psüühikahäire tõttu ei suuda kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida.

Tühiseks loetakse ka tehingut, mis on tehtud esindusõiguse puududes või selle piire ületades. Näiteks on müügitehing tühine, kui tehingu tegemise hetkeks oli volikiri aegunud või võltsitud.

Sadekov advokaadibüroo

Tehing on tühine, kui selle tegemisel pole järgitud seaduses sätestatud vorminõudeid. Tehing on tühine ka juhul, kui see on tehtud heade kommete ja avaliku korraga vastuolus, seadusega vastuolus, näiliku tehinguna ja kohtu või ametiisiku käsutuskeeldu rikkuvana.

  • Üldiselt jälgivad notarid väga hoolikalt, millises seisundis osapooled tehingut sõlmima saabuvad.
  •  Сегодня утром я послал за ним машину.

Üldiselt jälgivad notarid väga hoolikalt, millises seisundis osapooled tehingut sõlmima saabuvad. Tühiseks loetakse tehingut, millel puuduvad juba algusest peale õiguslikud tagajärjed.

Ekspert selgitab: millal on soetatud vara leping tühine?

Arco Vara maakler Gertu Õunap selgitab millistel juhtudel lepingu tühiseks lugeda võib. Soetatud vara leping on tühine, kui tehingu sõlminud isik oli tehingu tegemise hetkel otsusevõimetu Inimesel võib esineda vaimutegevuse ajutine häire või ta pole mõne muu asjaolu tõttu võimeline hindama, kuidas tehing mõjutab tema huve.

  • Tühine tehing.
  • Millal on soetatud vara leping tühine?

Selle alla võib lugeda näiteks narko- või alkoholijoobe, õnnetusjärgse šokiseisundi, stressi, ületöötamise, magamatuse jms. Kui see ületab ainuüksi broneerimise eest mõistlikult makstava summa ja kokku on lepitud nt selle jäämine teisele poolele müügilepingu sõlmimata jäämisel, viitab see, et tegelikult on tegemist kinnisasja müügi eellepingu või juba müügilepinguga, mis peab aga olema notariaalselt tõestatud.

T UHINE

Teise erandina tuleb kõne alla leping, mille põhiesemeks on ehitamine, mitte müük. Sellisel juhul on võimalik, et vaatamata müügilepingu tühisusele ei pruugi alati kaasneda sellega kogu lepingu tühisust TsÜS § 85 järgi.

T UHINE

Kõrbes leidub vett tühises koguses. Vesi sisaldas tühisel hulgal baktereid.

Fix Apple Watch Won't Pair with iPhone Problem- Apple Watch Pairing Failed Error Solved

Õpilaste arv oli tol ajal tühine. Tühine karistusmäär.

e-keelenõu

Vastuolijad moodustasid tühise vähemuse. Tühine kiirgus.

Sellise vorminõude järgimata jätmisel on tehing TsÜS § 83 lg 1 järgi tühine vt nt Riigikohtu 8. Kui lepingueelsete läbirääkimiste protokoll on käsitatav kinnistu müügi eellepinguna, peab see olema sõlmitud notariaalselt tõestatud vormis. Esmajoones puudutab see erinevaid sanktsiooninõudeid poolte vastu, kui kavandatud müügileping jääb mingil põhjusel sõlmimata. Sellise sanktsiooni ettenägemine kinnitab kohustuse siduvust ja seega kokkuleppe suunatust kokkuvõttes kinnisasja omandamisele vt Riigikohtu 8. Kinnisasja müügilepingu eellepingu sisuks on müüja kohustus võõrandada kinnisasi tulevikus ostjale.

Elu on vaid tühine viiv. Jäi haigeks tühisest veerandtunnist vihma käes. Tühine jant, naljatükk, film, ajaviide. Tühised laulukesed. Laskus tühisesse keskustellu. Naerab tühiste naljade peale.

Kohtulahendite liigitus

Tühine sõnakõlks. Vahetasime mõned tühised laused. Lausuti paar tühist sõna.

T UHINE

Alustas tühist kuramaaži.