Mitte kasvav munn paksus

EV Pernaane saasõ lõhnagaki' söönü'. EV Peremees sööb piima-leiba, sulane sööb soola-leiba.

Mitte kasvav munn paksus

Rikkale lisandub rikkust, vaesele vaesust. Rikastuda kerge, vaesestuda raske. Rikkuse ja vaesuse vahelduvus. Kergem saada targaks kui rikkaks. Kergem tõrjuda nälga kui vaesust Poolrikkaks on raske saada, täisrikkaks on kerge saada. EV Raha tulõ raha mano. EV Raha toob raha sisse. EV Kus rublad ees on, senna veerevad veel rublad juure.

EV Kus vett enne, sinna jooseb Mitte kasvav munn paksus. EV Vaesus kasvatap vaesust, rikkus rikkust. EV Vaene peab vaeva nägema, rikkale sugenes esi suhu.

EV Rikkal lisatakse ligi, vaesel võetakse ära. EV Kellel pallu, sinna antas ja kos vähä, säält võetas. EV Rikkus tuleb härgadega, vaesus hobustega asub majase. EV Aigo om rikkas minnä, vaeses jäät esiki. EV Enne lõpeb rikka rikkus kui vaese vaesus.

EV Santus on lähemal kui rikkus. EV Vaesus tükis ussist ja aknist sisse. EV Kes tiid, kes kesväleevä süü ja kaarakaraski kast. EV Kes tiid, kiä kesvätse leevä süü, karatsõ karaski kast. EV Kes täna rikas, võib homme kehv olla. EV Puhu oleme rikkad, teise sandid. EV Rikas saab pea vaeseks, vaene pea rikkaks. EV Saab ikka targemaks, aga mitte rikkamaks. EV Ega vaesus väsi inimese järel käies, aga nälg kohe maha jäeb, kui leiba näeb. Varandus ei tee paha.

Raha peab olema. Rahaga saab kõike. Rikkal igal pool hea Ega vara miist ei riku. EV Kopikas peab taskus olema, muidu koerad kusevad peale.

EV Raha peab taskun oleme, muidu ei lää siga tee päält kõrva. EV Kõik kraam või ilmast ar kaoda, a' raha jääs kõkõ perrä. EV Üle raha põle ükski asi. EV Raha eest saab kõik.

EV Rikka kuld matab-katab kõik. EV Raha murrab rauda. EV Kes om rikas oman koton, too om võõral kotal kah. EV Rikkal hea raba pealgi elada.

Kel rikkust, sel võimu Kel rikkust, tuul võimu. EV Kellel raha, sellel võimus. EV Kellel raha, sellel ramu. EV Kel jõud, sel vägi. Altkäemaks aitab kõikjal. Kuidas määrid, nõnda sõidad Kuld pöörab kuninga meele. EV Kuld katt kuninga silmä. EV Raha teeb pimedaks, kurdiks, keeletuks. EV Raha ees avanevad kõik Jack liige suurendada liige. EV Tühjale käele ei anna keä midagi.

EV Aher lehm viitaks ikki kõige enne laadal. EV Raha paneb rattad käima. EV Kõik rattad ja rattakesed tahavad määret saada. EV Iga asi tahab määrida. EV Kui ratas ei veere, siis rasva. EV Vahtsõnõ ratta määr avitas rohkõp ku vana jutt. EV Mäeritud ratas jookseb ikka libedasti. EV Võitud ratas veereb vagusi. EV Määritud ratas ei karju ilmaski. EV Rasvamaia rattal on alati heäl taga.

EV Kuidas ratast määrib, nõnda jookseb. EV Kui kastet viia, siis soab ikke pudru süüa. Rikas maksab rahaga, vaene nahaga vaene saab muidu, vaesel hea tervis jms. Rikas loodab raha peale, vaene loodab naha peale. EV Rikas maksab rahaga, vaene nahaga. EV Jumal lõi rikkale raha, vaesele tervise.

EV Rikkalõ andas raha iist, vaesõlõ armu peräst. EV Rikas raha nõal, kerjus kargu nõal. EV Rikas ostab, sant kerjab, kust vaene võtab. Mitte kasvav munn paksus ei saa raha eest. Raha ei sünni süüa Raha iist saat kike osta, essä-emmä mitte. EV Raha ei ole leib. EV Leeväkotiga jää-äi nälgä, rahakotiga jäät nälgä.

Mitte kasvav munn paksus

EV Äi raha sünni süüa, kui vilja põle müüa. Raha aitab ja hukutab. Raha ja rikkus on kurjast kurja juur, hinge varas jms. Hõlp elu ajab hukka Raha pist, raha päst. EV Raha on hinge varas.

EV Inimene püüab raha, aga raha püüab hinge. EV Rahakurat on kange. EV See rikkus ruugitakse kurjaste otsides, saades ning pidades. EV Mida rikkamale tulid, seda pergelimaks lähti. EV Mida rikkamaks sa lähed, seda lahjemaks sa jääd. EV Keda riid enne toit. EV Hia põlv ajab inimese hukka. Rahalugemise juures pole tarvis pealtvaatajaid Kui raha loetakse, siis mine väljä; kui tööd tehakse, siis tule ligi.

EV Ennemalt vaata sittuja silma kui rahalugeja silma. EV Iga mees tunneb oma söpra. Rikkus teeb ihneks ja ahneks. Raha rikka jumal. Rikkal mure vara pärast, vaesel süda rahulik. Ka rikastel on hädasid Jummal and rikkust, juudas sikkust. EV Rikka leval tuli otsas, rikka varal uss otsas. EV Rikast ajab ahnus, vaest tühi kõht.

EV Kuradi himu saab põrgus inimeste hingedest koa enne täis kui rikka himu raha ahnitsemisest täis saab.

Kõik ei saa hea elu peale. Kes rikas, see rikas; kes vaene, see vaene Suur Jumal on seda seltside vahet teind. EV Kõik ei mahu marjamaale, muist peab jääma karjamaale. EV Kõik ei jõua haljale oksale. EV Mis kopikuks loodud, see on kopik, mis on tukat, see on tukat.

EV Raha on rikka jumal. EV Mõnel kõtt kuningas, raha jummal. EV Rahakott on rikka süda. EV Kus kellegi vara on, seal on ta süda. EV Rikka süda on raha külges kinni nagu raudnael kibi sees. EV Rikka süda on varanduse küljes. EV Rikkal au ja vara kallis, vaesõl toit ja uni makus. EV Vaesel rahulik uni, rikas ei saa magada.

EV Rikkal pal'lo varra, vaesel puhas süä. EV Paremb om sannah ellä ku kuniga majah. EV Raha sigitab vargaid. EV Tühi task ei ole tülis, vaesus varga vaivamises. EV Ei rikkus anna rahu. EV Suur vara, suur mure. EV Vara taht vahtmist, hüä taht hoitmist. EV Enam häda rikkal rindus kui vaesel vatsas. EV Siidikuues on ka omad kirbud. EV Kus linnupesa ülevel, sääl sitahunik all.

Rikkus ja vaesus toovad mõlemad tüli ja vaenu Rammumees peksetakse, rahamees tapetakse. EV Kus suurem kogu, sääl suurem kära.

EV Mida rohkem vara, seda enam kära. EV Varandus nälgib pahandust. EV Kel vara, sel vainu. EV Rikkust himustad, riido lääd, varandust himustad, vaesest jääd.

EV Rikastel on maade riidu, kehvadel une kärinat. EV Rikkus maja riid, vaesus maja tüli. EV Tühi toob tüli majasse. EV Kus tühi, sääl tüli. EV Tühikene käes, tülikene peus. EV Tühja sõime kallal lähevad hobused riidu. Rikka ja vaese väljavaated saada taevariiki Vaene elab Jumalaga, rikas oma varaga. EV Küll Jummal rikast rinnast kinni pida, nikavva kui vaene järge joud. EV Jummal vaest sallis. EV Jumal on tugevama poolt.

EV Rikkal paradiis maa pääl, vaesel taevas. EV Üks rikas saab vaival taiva sisse. EV Ennem läheb kaamel nõelasilmast läbi, kui rikas taevasse saab. EV Rikkal rippub rahakott perses, sellepärast ei saa ta taeva.

EV Rikka päralt terve taevariik. Vaesus pole patt ega häbi.

Kas pikem on parem?

Rikka ja vaese uhkusest. Mis rikkale, mis vaesele sobimatu patt Ega vaesus patt ei ole. EV Vaesus ei tee häbi. EV Vaesus ja vanadus põle inimesel häbiks, ahnus ja alpus on häbiks.

EV Raharikkus on hinge uhkus. EV Küllus ajab uhkeks. EV Saa küll rikkas, ära saa uhkes. EV Astu kõrgesti, tereta kärmesti, kes seda teab, et sa vaene oled. EV Midä vaesemb, sedä uhkemb.

EV Kaks korda aastas on kehva uhke ja kaks korda aastas on heinamaa ilus. EV Rumal on, kui vaene uhke on ja rikas valetab. EV Kõige suurem patt maa pääl on see, kui rikas varastab ja vaene abielu rikub. Kuidas jõukus tuluallikadnõnda elamine rõivad, toit, kodu vms. Kuidas lind, nõnda suled. EV Kudas linnu jõud, nõnda linnu pesa. EV Suur lind, suur pesa. EV Kelle kana, tolle muna. EV Nii kui elu, nii om ehte; nii kui rõõm, nii om rõiva.

Rikas elab hästi ja rõõmsalt; vaene vireleb, näeb häda ja vaeva Rikas eläs rõõmsalt kui rahu rasva seeh. EV Rikas elab nenda, kudas ta tahab, vaene elab nenda, kudas ta saab.

  1.  Выпустите меня, или она умрет.
  2. Kuidas saada peenist suuremaks? Meestele põhiliselt

EV Rikkus rikka oma, vaene peksku vaesust kallalt. EV Tühi pung om kõige rasehemb üteh kanda. EV Vaene mees peab silmist suhu laskma. EV Vaesel rahval valu palju. EV Vaesel om alati vesi ahoh.

EUR-Lex Access to European Union law

EV Vaese elu om kui tuli toores puus. EV Vaene inimene elab viira-vaara. EV Vaesõl um hädä kooldõh, hädä elleh. Rikas võib laiselda, magada, vaene peab tööd tegema Paned kopka kopka pääle, suur varvas seinä pääle. EV Kui rikas makas koti pääl, sis vaenelats vakko pääl. EV Vaene vangub koodi varrel, rikas ringutab magada.

Rikkal hea söök, sööb, mis tahab, läheb paksuks jne. Vaese leib vee peal. EV Kost vaene vatsa kütsä. EV Ega vaesel toitu valida-i ole. EV Rikas süüp, mis süda kutsup, vaene süüp, mis saada jõuap. EV Rikkal mihel viinanaps, köhväl mihel vietops.

Так что вы хотите сказать. Джабба заглянул в распечатку.

EV Kui rikkal rihepars liikma nakkas, om vaesel 25-aastane suurus suuremb nälg. EV Rikas sügab alati kõhtu, vaene pead. EV Rikkal inemisel läheb hame rinna päält katski, orjal läheb õla päält.

EV Rikast tuntakse persest, vaest palgest. EV Hea põli hakkab perse. Rikkuse ja lasterohkuse pöördvõrdelisus. Paralleele rikka ja vaese laste ning noorloomade vahel Lapsed on vaese varandus. EV Latsi pal'lo, munne veidi. EV Lapsi on, ruublid ei ole. EV Rikkal raha, vaesel latse. EV Kos vara, sääl ei ole perijät, kos perijä, sääl ei ole varra.

EV Rikas mures: kellele vara jätta, vaene mures: kust lastele leiba võtta. EV Vaeste vasikad ja rikaste lapsed surevad noorelt. EV Rikas rikub tütre, vaene rikub hobuse. EV Vaese mehe varsast saab ruttu hobene ja rikka mehe tütrest saab ruttu pruut. EV Ige mees lööb härgädäsä, vaevane vasikadasa. Rikkal palju vara, võib raisata, ei pea muretsema; vaesel vähe vara, harva midagi paremat, peab saadu kohe sööma, ei teki varusid jne. Mis rikas hoolib ühe silma pärast, teine on taskus.

EV Mida rikas huolib, tieb lehelist ja peseb päädki. EV Rikkal on manti pääd määrida, vaene ei saa leivalegi. EV Mis vaesel imelik, see rikkal harilik. EV Vaene elab peost suhu. EV Kas jõutumal vara on. EV Pal'lus vaesõl varra, kodapoolitsõl koku.

EV Vaesel väha vara, seesama sitaga segamine. EV Veidu sitikal verd, siisamagi sitaga segi. EV Vask vaese kuld, tina kehva Mitte kasvav munn paksus.

EV Vana vask um vaestõ raha, hõpõ herrä laadikun, kuld um kuninga pungan. EV Vaesõl um põld põllõ all, niit nisso all. EV Mitte kasvav munn paksus olis mendävä: ei ole vankuri ega vankuri vedäjä, ei säkki ega sägi pandava. EV Harvast haraka saba kirju. EV Harvast käib kehva pajas seapea. EV Siis kehva keedab, kui kattila saab. EV Kehva kõtun kiib, vaese kõtun variseb. EV Rikas situb ja tilgutab, aga vaene laseb pahinal. EV Kauas lühike laul laulet või vaese heng võet.

EV Enne süödüd kehva peld. Vaesel visa hing, tuleb toime vähesega; rikas mitte Vaesel visa elu. EV Vaene ei sure tühja tõrregi sisse. EV Rikas tapab suure härja, ei saa mauku mekkidagi; ma tapan vana varese, sealt saan sada vorstikest. EV Lase aiasiga õue, lahjaks jääb varsti. Elab rikas, elab ka vaene. On head vaeselgi Vaene vantsib niisamma ilmast läbi ku rikas. EV Üks istub saksa saanis, teine kelgu pääl, edasi saavad mõlemad. EV Kel salved täis, mõõdab, teine vältab ka.

EV Piirakut süvvas pingi all kah. EV Sannah süvväs ka saia. Rikkal kade meel, kui vaesel veidigi midagi on Kus rikas seda veelib, et vaene ka elab.

EV Kes seda tahab näha, et vaesel valge pääga laps on. EV Harvast köhvä löhvätüb, sidagi panna tämäle ouks. EV Rikkal kade miel, kui vaese perse valge on. EV Ega rikas seda ei salli, et kehval v- on. Rikas rõhub, kurnab vaest, võtab vaeselt viimasegi, elab vaese kulul; vaene rikka ori, töötab rikkale, toidab rikast Vaesel veidü varra, tuugi rikka mihe persen.

EV Üks silm vaese peas, seegi rikka perses. EV Kost rikas raha, leiba saab, kui vaene tälle tööd ei tee. EV Vaese vaev on rikka uni. EV Rikas elab vaeste vaevast. EV Rikas koorib vaeseid, vaene koorib kartulid. EV Pisuka kala on suurema süömäaig. EV Vaene toidab rikast. EV Vaine om rikka leevakõrvuline. EV Vaene on rikka mehe leivakott. EV Vaene on rikka roog. EV Vaene on rikka selgroog. EV Vaene on rikka ori. EV Vaene on rikka hobune ja härg. EV Kui hobusid ei oleks, siis sõidaksivad rikkad vaeste seljas.

EV Suurem kivi litsub vähemat alla. EV Mis lammas hundiga kaupleb.

Enamasti tunnevad nad muret, kas peenis on ikka piisavalt pikk. Kas naise rahuldamisel on pikkus oluline tegur?

EV Libahundi sõprus koeraga ehk rikka sõprus vaesega. Rikas ei usu vaest ega vaene rikast ; rikas ükskõikne vaese hädade vastu. Rikas solidaarne rikkaga, vaene vaesega Ei aiasiga tea, mis õuesiale tarvis on. EV Mis söönu siga tõistest hoolib. EV Lämmi ahi ei tiiä midägi, mis külm vällän tegi.

EV Ega saapakandja tää, mis pastlekandjale vaja om. EV Täus kõtt ei usu tühja kõttu. EV Kes vaese talupoja häda usub. EV Rikas näe-ei nälälist, usu-ui ohulist. EV Rikas ei usu vaese häda ja vaene ei usu rikka häda. EV Vaine ikke vaise hädä tiab.

EV Rikkad on Aadamast saadik sugulased. Vaene maksab vähe rikka kõrval. Rikast austatakse, arvestatakse; vaesest ei hoolita, vaesele tehakse ülekohut Ega mees midagi ei maksa, mehe raha maksab. EV Kes rikas rahale, see kõrge aule. EV Mis mass kopek rublat vasta vai teoratas tõlda vasta.

EV Mis tibu kaalub taalri vastu. EV Rikast nätäs oru põhjas ja vaest ei näe mäe peal. EV Rikas sõidab tõllas, vaene ripub võllas. EV Kes kehvale kõik kätte annab. EV Madalast aiast astub igaüks üle.

EV Malk on kehva inimese palk. EV Vaene saab kerkungi pessä. Rikka juttu pannakse tähele, usutakse; vaese sõna ei maksa midagi Rikast usus õgaüts, vaest usu-ui kiäki. EV Rikka võlssi usutas, aga vaese õigust ei taha keaki kuulda.

EV Rikka teretamine kuuldakse kolme versta pääle, aga vaesel ei kuulda kolme sammu päälegi. EV Mida sie vaise inimise "tere" ka maksab. EV Vaese inimese "tere" on tülinorimine. EV Oled vaene, siis ole vaiki, oled perätü, sis piä suu. Rikkuse seoseid tarkusega: rikast peetakse targaks, vaest rumalaks; kes tark, see rikas, kes vaene, see rumal Raha pungah, miilgi pääh. EV Rikas on tark, aga vaene on rumal.

EV Vaesel ikka vaene aru. EV Vaesus on rumaluse naaber. EV Mida targem rahvas, seda rikkamad, mida rumalamad, seda vaesemad. Vaesega ei taheta suhelda ei kutsuta pidusse jne. Vaesele ei anta head Kes lähteb sulase süömä vai vaese pulma. EV Kes vaest varrule kutsub või puujalga pulma. EV Kes pussnuga pulma palub. EV Kes santi sulaseks või saunameest pulma tahab.

EV Mis vaesel inimesel muud on pulma viia kui tühi kõht ja terav nuga. EV Kes sandipojast sajah luu pidä. EV Eks rikast igaüks kutsu, kes Mitte kasvav munn paksus tahab näha.

EV Ega meest kutsuta pulma, kukkur kutsutakse. EV Pulm vaatab punga pääle. EV Saaja mindas, saani kaetas. EV Tuu um saajah ametimiis, kelle vatsk valgemb, kelle kott kõrgemb. EV Rikas läheb küll vaderiks, aga mitte varrule. EV Vaine ei saa varrulisi, rigas saab reielisigi. EV Kes pusule appi lätt. EV Kis vaese valitsejaks vetab.

MAIMU JÕGEDA \

EV Kes santi sauna laseb, vaestlast lavale. EV Kiä no sandilõ saia and. EV Kes vaeselelatsele võileiva and. EV Kes vaesele vaia Mitte kasvav munn paksus kehvale kella näitab. EV Kes vaese vaotes vai armetu ala käänd. Vaese väikegi edu ja rikka väikegi häda on haruldased, kuulsad, vaese suurgi häda ei pälvi tähelepanu. Mitmesugust rikka tõvest ning vaese õllest ja surmast Vaese mehe õlu ja rikka mehe talu om kuulus.

EV Rikka haigus ja vaese õlu on kuulsad. EV Rikka surm ja vaese pulmad on kuulsad. EV Rikka haigus ja koera lonkamine, see öetse üks olad. EV Rikka hääd nägevä kõik, vaese hätä ei näe kiäki. EV Kuulus rikka tobi, ei kehva kuolemine. EV Ei sinna kirikut ehitata, kuhu kehv sureb. Mitmesugust rikka ja vaese kohta Ülembil oma' valusa' tähe', vaesil tinne' tähe'. EV Rikkad vilistavad, vaesed laulavad.

EV Ega vaene vaeva-i tunne. EV Vaene eläb kallimban kui rikas. EV Mis aitab vaesõ inimese viha. EV Rikka nõu om parem kui vaese jõud. EV Parem vaene ja vaba kui rikas ja rakendud. EV Vaese valge, rikka rumala. EV Lõunat võid süüa rikka man, õhtu maga vaese man.

EV Parem ikka vaese mehe varrule kui rikka pulma. EV Kus see rikka raha saaks, kui kehvad söömas ei oleks.

EV Kust rikas raha saab. EV Jumal avita rikkid, vaese eläve mudigi. EV Mis nüüd mehel viga elada, kui koht hea. EV Ega koht meest ei pia, kui mees kohta ei pea. EV Kotus ei ehitä inemist, inemine ehitäs kotust.

Mitte kasvav munn paksus

EV Kes mees siin, see mees seal. EV Põgene halva koha eest, aga mitte halva saksa eest. EV Koht kosutab miist, koht kaotab miist. EV Suurendage pumba liiget koht ilma tööta seisa. EV Tööd tühjas talus, hoolt hoonus elus. EV Kui igaüks teeb oma tööd, siis on kõik asjad majas head. EV Kus risu õues, sääl leiba salvus. EV Haukuv kuer oues, suitsev saun ja tatsav perenaine on hüä talu tundemerk. EV Kõhn kass ja laisk koer, need on maja teutused.

EV On koer lahja, on ka peremees ise lahja. EV Tallo võid tunda pinist. EV Mehe loomast on näha, mis ta on. EV Peremiist tundas hobõsõst. EV Kuidas mees, nõnda hobune. EV Ilus hobune on mehe uhkus. EV Põllust tuntakse meest. EV Ütle mulle, kelle põld see on, siis ütlen, mis mees seäl elab. EV Küll sie talu tabasa näütäb. Iga pere sööb, kulutab. Suur pere kulutab palju. EV Sööb suu, katsub kaks, kolmandal olgu kogu ees.

EV Pere persel sorre sõgel. EV Perse' sõgõl sõklõ' leeväst vällä. EV Paksoh perreh süvväs ar pask ka'. EV Pal'lu peret, vetel lake. EV Mida suurem hulk, seda vedelam leem. EV Mida rohkem koeri koos, seda vedelam lake. EV Palju siga lagastavad lakke vedelaks. EV Paaris põrsad paremini söövad. EV Suur pada, lahja leem. EV Pada keedab paksu leeme, katel veeretab vedela. EV Padasta pada sake, ütsinda üli vili. EV Midä pere' vähämb, toda pada sakemb. EV Mida vähem koeri koos, seda paksem lake.

EV Pereh paks, pada sakõ porisõs. EV Pada nõida, katel kratti. EV Pisike pada keedab parema leeme. EV Pisukene pajakene, magusam rojakene. EV Mida pisem pada, seda parem lihatükki püüda.

EV Mitu rehti, setu köhtu. EV Kus saajaid, sääl sööjaid. EV Kui ei olõ vana leevä süüjet, sis ei olõ vahtsõ leevä tegijet. Saksamaal Erekteerunud peenise mõõt oli keskmiselt aga 14,5 cm.

Üle 16 sentimeetrine on harvaesinev Üksnes ühel protsendil oli see pikem kui 16 cm. Uuringus osales umbes tuhat meest ning mõõtmist viis läbi teadlane, mitte mees ise. Samal aastal avaldatud Ameerika uuringus saadi näitajaks vastavalt 8,8 cm ja 12,9 cm.

Peenise suuruse kohta on tehtud arvukalt uurimusi. Mitme uuringu probleemiks on olnud asjaolu, et mõõdud pole mitte võtnud erapooletu teadlane, vaid mees ise. Erekteerunud peenise pikkust mõõdetakse peenise juure alumisest osast kuni peenise pea otsani. Mitte kasvav munn paksus arvestada, et temperatuur mõjutab suurust. Külmas on peenis väiksem. Tupp kohandub Oluline pole pikkus, vaid see, kuidas seda kasutatakse, ütleb vanasõna. Ameerikas läbiviidud uuringu kohaselt Mitte kasvav munn paksus naise seksuaalsuse seisukohalt peenise pikkusel suurt tähtsust.

Peale Uuringu tarbeks küsitleti tõsi küll vaid 50 naist.