Kui palju parlamendiliikme paksus peaks olema,

Praegune valitsus tekitab pärast seda lugu mus juba tõelist tülgastust. Arutati palgaseadusts, tekkis diskussioon palkade indekseerimise üle seostamine inflatsiooninäitajaga , kus põrkusid parempoolsed K. See on ettepanek, et Riigikogu infotunni ajal võiks Riigikogu liikmed vastata valijate küsimustele. Linnavalitsuse hoonesse tungiti sisse tagaukse kaudu, ütles politseiameti pressiesindaja.

vahenenud liikme suurus Kuidas olla

Nii õppekavade kui ka õpivara koostamisse tuleb kaasata neid, kes iga päev tegelevad kultuuridevahelise kommunikatsiooni uurimisega. Semiootikud teavad, et erinevused kultuurimälus tingivad Kui palju parlamendiliikme paksus peaks olema suhtumise tekstidesse. Eestlastel aga aidatakse mõista, miks vene kultuuri kandjatele on eesti vanem või lähiminevikuline kultuur teisiti mõistetav.

Mõistmiserinevusi püütakse ületada, kasutades noortele tuttavaid sotsiaalmeedia ja digitaalsete suhtlusvahendite võimalusi. Lõimitud aine- ja keeleõpe Eesti keele kui võõrkeele õppe tõhustamiseks soovitavad keeleteadlased kasutada lõimitud aine- ja keeleõpet LAK- õpetmis tähendab aineõppe ühitamist keeleõppega. Eesti keelt kui võõrkeelt saab omandada, õppides selles keeles matemaatikat, loodusaineid, ajalugu, geograafiat, kirjandust jt aineid.

LAK-õppe metoodikat kasutatakse eesti keele õpetamiseks praegu edukalt 32 vene õppekeelega keelekümbluse koolis, lisaks on keelekümblusklasse avatud kolme eesti õppekeelega kooli juures.

LAK-õppe metoodikaga keelekümbluse edukust näitavad ka eesti keele eksami tulemused. Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel saavutas On rõõmustav, et üha enam muu emakeelega lapsi õpib eestikeelses koolis. Samas kulub praeguse tempo juures veel palju aastaid, kuni kõik Eesti lapsed omandavad eesti keele.

Kui õpetajate palgad tõusevad, nagu mitu erakonda on lubanud, on õpetajana võimalik teenida oluliselt rohkem kui paljudes teistes kõrgharidust nõudvates ametites. X Pinevus Toompeal on veidi järele annud. Ardo Ojasalu rääkis, et tema andmetel on Laar ohjad jälle enda kätte saanud.

Laar hoidvat kokku mõõdukatega, eriti Marjuga, tema wastu olewat nüüd aga parempoolsemad isamaalased. Lohusalus kritiseerind Nutt valitsust liigse sotsialismikallaku pärast, nõudes enam-wähäm töötutele abirahade maksmise lõpetamist jms. Samasse kilda kuulub ilmselt ka Kannik. Kranich oli eelarve- ja maksukomisjonis käitund ülbelt ja old valitsuse eelnõu vastu.

Maksumaksjate klubi poolt kostnud hääli, et kui Laar tahab lahti lasta Sildmäe, kirjutagu parem kohe ise lahkumisavaldus.

Siim Kallas olevat käind Kadriorus presidendi juures ja soowitand pääministrix Sildmäed! Wähi oli näägutand Wooglaidu. Lorents kui ka Wooglaid olid tema peale üsna kurjad. Aap Neljas ja Kranich rääkisid, et loowad liberaalide fraktsiooni, A. Õhtul olime Nestori Eiki pool Laias tänavas, kus igaüx esitas oma nägemuse walitsuskriisist. Üllatavalt palju oli kokkulangevusi. Miinimum oli vist 3 ministri Parek, Rummo, Üürike masimum suurema osa walitsuse wäljawahetamine.

Otsustasime Laariga kokku saada, mis eile küll ei õnnestund, huwi sealtpoolt aga oli. Niisiis olen sattund Sawisaare toetajast hetkel Laari toetajaks. Aga hiina moodi mõeldes pole midagi imelikku selles, kui wahel toetada yini, wahel yangi. Peamotiiv meie noortel sotsidest sõpradel oli see, et Laar on kõige vasakpoolsem isamaalastest ja annab sotsidele wõimalused ühiskonnakorraldusega tegelda. Kõik alternatiivid Wähi, Nugis? Ultraparempoolsus praegu tähendaks endiste kommunistide wõitu mõne aasta pärast, Leedu-Poola warianti.

Praegu aga on finantsasjad korras, sotsiaalhoolekanne aga ka olemas kõigile hädadele vaatamata. Ta tundis huvi meie olukorra vastu, mida seletasin. Ka tema meelest pole Vellistega asjad korras. Vminis pole õiget peremeest, minister reisib ja ei juhi õieti asju. Niisiis ei ole seal asjad sugugi korras. Laar vist oskab rääkida seda, mida temalt oodatakse ja ütlesime meiegi talle ju enam-vähem seda, mis tema ootas.

Et me aitame tedakui ta ise ennast aitab. Tema ütles, et asjad on halvad ja et ta on mitu korda mõelnud äraminekule. Ehk retoorika Vajadusega valitsust remontida oli ta nõus - ilmselt tuleks vahetada Üürike, Parek, Velliste Ta arvas, et Vmks võiks saada Kelam. Ignarile see ei meeldinud, ta oli pettund. Muidu oli ML sõbralik-südamlik.

Tunnistas veel sedagi, et aega on vähe. Mida ütlesime meiegi. Ta teatas kategooriliselt, et ei soovi ministriteks enam väliseestlasi. Tänas väga ja ka ette märkuste eest selle kohta, kuda ta paremini esineda jms. Seletasin oma toetust sellega, et on kõigele vaatamata suudetud hoida keskteed ultraparempoolsuse ja populismi vahel. On finantsasjad korras, aga ka sotsiaalhoolekannet ehitatakse.

Päeval sain pikemalt rääkida Kranichiga, kes süüdistas Laari selgelt otsustusvõimetuses, mistõttu ta on liialt kuuland Maksumaksjate klubi inimesi, kes söödavad talle kavalalt oma ideid, mis pikas perspektiivis tulewad kasux neile, mitte Eestile.

Savisaaresse ei suhtund H. Mõlemad kirusid päris hullusti Vähit, mina võrdlesin Savisaarega. Ühelt poolt paratamatult reetja tunne, teiselt poolt hea meel, et niisugune kontakt jälle loodud. Paraku nõrgendab see ilmselt veelgi kontakti KF-ga. Nokk kinni, saba lahti Teisalt on aga mulje, et ML ei ole veel olukorra tõsidusest päriselt aru saanud ega valmis radikaalsemaks kursimuutuseks.

X Meie press arutab hoolega edasi valitsuskriisi, lahendust aga ei paista. Pangaskandaalid paisuvad. Ei saa ikka aru, kes on kelle taga. Küsimuses võib olla see, et Laar ja Kranich on seotud eri maj-ringkondadega.

Mulle ei meeldi Eestis setode ümber käiv agitatsioon, eriti aga kuskil kostnud lubadus taastada Petserimaa. Kui nii, olgu ta siis vähemasti Setumaa. P-maa nimetus mõjuks Venemaale provokatiivselt. Ka Gamsahhurdia emissaride liikumine ja propagandistlikud avaldused siin ei meeldi mulle. Peaksime Kaukaasia tülidest end eemal hoidma. Mälli jt. Istusin Annabeli ja iraanlanna vahel, kes rääkis oma maast ja rahvast.

On Pariisis õppind arheoloogiat, ei saa aga sellega tegelda, kuna on seotud vastupanuliikumisega. Harjutused liikme pikkuse suurendamiseks pisarateni liigutatud, kui ma nimetasin hukatud luuletajat Soltanpuri Ent kultuur ei koosne sündmustest Seegi on prostitutsioon.

Või isegi simoonia - sakramentide müümine. Kultuur peaks looma endale kloostrid, kus saaks rahus olla, segamatult ja teisi segamata. Ja olex vaja ka abstinentsi - loobumist prostitutsioonist.

Oli pehmem lähenemine Edouard Glissant, Jacques Derridakes leidsid, et ei peax esitama kohe programmi, vaid mingi tekst Serment ~ vannemillega teised siis ühineda saaxiwad. Kell 14 oli istumine, mind oli taas laua taha pand saali ees paneelkus ideed arendati. Kirjanikust tehakse kas laip, tumm või prostituut.

Selle vastu Kui palju parlamendiliikme paksus peaks olema meil olema vastustrateegiad. Võeti hästi vastu. See oli absoluutselt masendav. Linna langevad mürsud, snaiperid tapavad sihikindlalt naisi-lapsi. Linnas pole tihti vett-elektrit.

ÜRO osaleb linna piiramises, inimesi ei lasta sisse ega välja, kirjad ja osa toiduaineid konfiskeeritakse Sarajevo on internatsionaalne linn; elanikud waldawalt segavver, st. Susan S. Tulevikus on ohutum olla sõdur, nagu nüüd ÜRO argpükslik käitumine tõestab.

Pigem surgu tuhandeid naisi-lapsi kui üksainus elukutseline sõjamees! See on vastikult absurdne. Sain tuttavaks Goytisologa, kes on väga tore inimene. Meeldiv on ka Susan Sontag Õhtul istusime õhtulauas nagu eilegi. Võluv on olla lauas, kus on musti, kaugidalasi, araablasi, iraanlane, eestlane, tshehh ja teisi. Sellise vabariigi kodanikuna tunnen end vägagi Kui palju parlamendiliikme paksus peaks olema.

XI Carrefour on läbi. Täna hommiku kuulutataxe arwatawasti wälja ülemaailmline kirjanikkude parlament. Siin Strasbourgis kogesin esimest korda, et on olemas tugev intellektuaalide kogukond, kellel on ja on ka teistele anda terviklik ja kindel kuigi skepsisest läbi imbund maailmanägemus.

Kirik ei ole ainus institutsioon, kellel on universaalne tõde, see on olemas ka kogukonnal, kelle nimi wõix olla La République Internationale des Lettres. Muidu õnnestus mul seekord rohkem, selgemini ja ehk ka edukamalt esineda kui varem Prantsusmaal. Kuigi vaimuinimeste hierarhia on siin väga selge: on tipud nagu Derrida, Bourdieu, Susan Sontag, kes suhtlevad rohkem omavahel ja kellele jahti peetakse. Nendega ma õieti rääkida ei saandki ja neil pole ilmselt huvi, aega ega energiat madalamat sorti inimestega rääkida.

Alustasin Gilgameshist kui esimesest Lääne kirjanduse sangarist ja läksin tänapäevani üle don Quijote. Rääkisin kirjandusest tõeotsimise ja folklooriklisheede vahel. Journalismist kui folkloriseerumise näitest ja sellest, et tõelises kirjanduses on tõearmastus, pole tõehirmu. Sellest võeti peaaegu et kinnigi. Minu aimus läks täide: teatati, et meie hulka saabub Salman Rushdie ja saabuski. Teda saatsid Chr. Salmon ja ihukaitsjad, kes ei oldki eriti gorillalikud. Rushdies oli teatavat Special Liikme laienemise harjutused, kuigi ka palju ehtsat inglise india?

Tema jutu ja küsimustele antud vastuste peamine sisu oli see, et terrorism terroriseerib, hirmutab, paneb inimesed ja isegi valitsused käituma, nagu terroristid tahavad. Küsimus ei ole S. Siis on küsimus Euroopa enda jaoks selles, et oma hirmust üle olla, üle saada. Ta arvas, et jaapanluse põhi - shinto on alles, kuigi läänemaine tehnika on tulnd ellu.

Pigem on läänemaised inimesed jaapanistund - oma autode, raadiote ja faxidega. Ta uskus ka, et tulevikus Lääs hiinastub. Veel tutvusi - Iraani vastupanuvõitleja Hkes mulle luulet luges, armastust avaldas ja mu taskurätiku märjaks nuttis. Claudio Magris - sümpaatne ja prantsuse prominentidest erinevalt sõbralik ja tähelepanelik.

Nemad teavad sageli tehtud otsuste kaugemaid mõjusid. See on üks peamisi põhjusi, mis teeb poliitika ebaeetiliseks. Poliitika ebaeetilisusel on aga omad kaugemad mõjud, mida peab ka arvestama, kuid seda ei tehta, võib juhtuda midagi väga halba.

Maailm on ikka ühtsem ja keerulisem ja ikka raskem on üldse otsusi teha. Vaja on aga otsusi sama palju kui vanasti. Strasbourgis arutatud asjus nagu Rushdie või Bosnia abistamine on vastakuti seesama poliitikute otsustusvõimetus ja asja keerulisus ühelt poolt, teiselt poolt kirjanikkude kitsalt eetiline hoiak.

Kuidas neid kokku viia? Jäigal idealismil on suured ohud. Iraani shahhirezhiim äratas proteste ja vastuseisu - Homeinil lasti Pariisis räusata jne, tulemus on teada. Idealismi puudumine võib aga viia Müncheni taolise olukorrani.

Kuidas suurendada seksuaalset keha 5 cm jaoks

Ka eetikat ja õiglust ei tohi vist olla liiga palju! Kes on poliitik, kes valvab, et poliitikute ja eetikute vahel olex tasakaal? XI Tallinnas oli kõige olulisem ehk see, et lahkusin Keskfraktsioonist. See oli neljapäeval, Enne seda toimus rida sündmusi.

Ignarit oli Põlvas toetatud ja tema lahkumine Keskerakonnast viivitus, aga sai siiski teoks, kui KF ja KE juhid Tallinnas ei suutnud vältida tema personaalküsimuse tõstatamist.

Ants-Enno on lahkund, Ignar loodab ka ise varsti [fraktsioonist] lahkuda, tõmmates kaasa Olli ja Mati. Siis tuleks veel Kuno ja oleks miinimum fraktsiooni loomiseks käes. Küllap aga tulex veel inimesi.

Tundsin Tallinnas, et ei suuda enam KF koosolekutel käia ja ei läind kolmapäeval enam sinna. Teisipäeval oli VPÜ, kus peeti Olli sünnipäewa, aga arutati ka läbi mitu olulist asja, nii et lahkudes tundsin, et olen tõesti targemaks saanud. Nüüd siis oleks KF koosolekud old tõeline ajaraiskamine. Tunnen, et VPÜst aitab, siin on tõelist koos mõtlemist ja koostööd. Kolmaba õhtupoole läks saalis huvitavaks. Arutati palgaseadusts, tekkis diskussioon palkade indekseerimise üle seostamine inflatsiooninäitajagakus põrkusid parempoolsed K.

Kukk, Made, Marju ja vasakpoolsed - ego, Ojasalu, Nestor. Hakkas koitma, et saan asjast aru. Siis tuli eelarveseadus, siis tulumaksuseadus. Tulin ära südaöö paiku, kui rahvast oli juba hõredalt ja oli vastu võetud mõned kummalised otsused nagu Eesti Panga eelarve liitmine Riigieelarvega jms. Ei tohi nii keerulisi seadusi arutada südaöösi ja poolpurjus peaga!

Mind pahandab kõige enam see, et walitsust süüdistataxe rahvuslikus reetmises merepiir, sidusalad nagu omal ajal Sawisaart. See on rumal ja ohtlik ja wõib rõõmustada ainult Vene ultrasid. Nii kirjutasingi 2 avaldust - KF juhatusele ja RK juhatusele. Andsin esimese Kristale, kes vajus näost ära ja oli selgelt löödud.

Hiljem ta küll toibus. Oli avaldust refereerind KF pressikal. Enne kutsus Nugis kokku RK saadikud, eriti valitsuse kukutajad ja manitses neid veel kord asja üle mõtlema.

on Virumaa virulaste hoida

Tema argumentatsioon oli veenev: eelnõu ei lähe läbi, see aga tähendab, et Laar saab usaldusavalduse ja võimalik ning vajalik valitsuse remont lükkub edasi. Aga ehk seda kukutajad tahavadki: ajada valitsus kitsikusse, nagu omal ajal aeti Savisaar, teha tal wõimatuks walitseda ja siis kukutada põhjalikult, ehk ka uutele walimistele minnes Sellega ma ei saa leppida. XI Täna arutatakse umbusaldusavaldust valitsusele. Seda ma ei poolda, ei poolda ka valitsust. Vähemalt praeguses koosseisus.

Rummo ei saa oma ametis hakkama.

Suurim suurus peenise

XI Esimene päev sõltumatu RK saadikuna on läbi. Juhatus kinnitas mu lahkumise KF-st täna. Suur vabaduse ja kergenduse tunne, mida ei suuda eriti häirida Arvo Junti või Andra Veidemanni veidi demonstratiivsed teretused jms.

Toomas Sildam: presidendi kood

Tunnen end jälle töövõimelisena ja loodan, et VPÜ toel saan seaduseelnõudestki paremini sotti kui ennemalt. Mitmete KF inimestega on suhted jäänd heaks.

Olli arvas, et temalgi seisab ehk sama ees, mis minul Täna oli umbusaldushääletus Laarile, mis läks opositsioonile tunduvalt halvemini kui valitsusele.

Umbusaldamise poolt hääletas vaid 21 RK liiget! Vastu oli vist 44, erapooletuid oli kümme, paljud ei hääletand. Mina võtsin sõna, avaldades umbusaldust rohkem "opositsioonile" kui valitsusele, hoiatasin aga tedagi, et wanawiisi jätkata ei saa. On kujunemas räige opositsioon Lorents, Junti, Savisaar, Toomepuu See loob täiesti uue jõuvahekorra parlamendis ja Laar ning mõni teinegi koalitsiooni liider on vihjand võimalusele koalitsiooni laiendada; ses seoses on nimetatud ka VPÜ-d.

Sinissaar ütles, et "Isamaa" peatselt tuleval suurkogul vms. Ma loodan, et edaspidi väheneb veelgi rahvusradikaalide mõju, mis täna teeb muret Tartole ja teistele. Eesti Komitee vari hajub Toompealt ikka enam. Täna peeti selle mälestusex üx konverents, kuhu ma ei läind. Väljas olevat seal hästi rääkind. RK-s rahulik. Arvo Junti ei ütle peaaegu teregi, teistega saan wist normaalselt läbi. Kuulsin Eiki N. Sawisaar aga teadnd, et hääletust ei tule ja sõitnd Soome, kus ta hääletuse ajal oligi.

Uue külalisena oli kohal Heikki Raudla, endine Wiljandi linnapää. Pole ammu midagi nii mõjuvat vaadand. Põldvere rääkis hiljem, et ta oli näind, kudas üks vene naine läind mehe juurde, öeld, et ei saa küll aru, mis plakatil on, aga näeb, et mees on viletsasti riides. Pistnd siis mehele midagi tasku, ilmselt paberisse keeratud jupi suitsuvorsti XI sattusin presidendi juurde. Rääkisin lühidalt sellest, mis oli toimund Strasbourgis.

Ka peab ta Venemaad maailmale suuremax ohux kui Iraani. Ma usun küll, et Venemaa on olnud õudsema ja võib Kui palju parlamendiliikme paksus peaks olema weel saada, Iraani fašismi turgutamine on aga ka ohtlik mäng. Kas uskuda, ei tea L. Nägin Gräzini kirja, kes oli olulist eeltööd teind kohtumised Rjurikovi ja Stankevitšiga ja leidis, et enne valimisi on Jeltsinikäed wabamad. Midagi on Moskvas rääkind ka Alar Olljum, sellest vestlusest aga esitas Tšurkin oma järeldused vist, mis r siin ümberlükkamisteni viisivad Tartu rahu piir jms.

Hommikul ei old ta aga mulle midagi saat ja vist leidsime mõlemad, et mõte oli veidi ekstravagantne. Üldiselt on selliste asjade aeg läbi, aga mõne eelnõuga seoses tuleb neid taas esile. Käisime Matiga Trofimovi juures Asja mõte oli ilmselt nende saadikute töötlemine, keda teatakse olevat vene-sõbralikumad wõi wähemalt vähem rahvuskesksed. Trofimov oli mures Eesti poole jäikuse pärast ja selle pärast, et nüüd ka opositsioon süüdistab rahvuslaste valitsust.

Sidusalade lepinguga venitamine olevat ka ebakonventsionaalne: kuna piiride muutmine on praegu välistatud, tuleks teha inimeste elu kergemaks seal, kus wõimalik. Üldiselt leidsime üsna ühise keele. Anti väga hästi süüa-juua. Kohal oli ka andrei Jakušev, saatk. Veidi koomiline oli, et saatkond on ostnud Paldiski maantee lähedal eramaja ja selle remontind, remontides aga värvind vihmaveetorud potisinisex.

Helistasin Taranditele. Indrec on mures selle riikliku visiidi pärast, mis pidawat ropult kallix minema. Ta lubas käia Kadriorus presidenti keelitamas, et see loobux erilennuki plaanist. Muidugi vaataxin rõõmuga Araabiat, aga kaks reisi Lähis-Itta on mullegi natuke palju. Ex näeb, mis saab. Valitseb Alatalu, kes esitas 8st arupärimisest 6, muidugi valdavalt ikka Iisraeli relvadest. Text on sant ja ma ei usugi, et sest asja saax.

XI Eile polnd RKs midagi eriti huvitavat. Skeemist peax edasi saama maatrix, millega tuleb töötada. Ta arvas, et wõix ehk hakata siseministrix, kuna üxki poliitik ei hakka, et karjääri ära ei rikux. Mati oli täna Arvo J. Ehk tuleb lisagi. Palga ja pensioni asjus on RK-lased kohe walmis wõtma kaitsepositsiooni, kui keegi neid ohustab, nagu nüüd Ardo O.

Naljakas oli Mart Nikluse idee ajalehes -- maxta keeleoskuse pealt lisatasu -- ta ju keeleõpetaja ise. Kuweidi-Jordaania sõit on nüüd kindel. Ta pidas L. Oli ka minuga nõus, et Eesti peaks ütlema oma sõna ka maailma valupunktide kohta nagu Bosnia ja Kurdistan.

Kas nendes kaalutlustes on kokku lepitud Euroopa Parlamendis, suletud uste taga, või peegeldavad need tarbijate huve? Viimane uuring, millest komisjon on teatanud, ei pruugi kajastada tarbijate seas viimastel aastatel kasvanud teadlikkust toiduvalikute vallas. Mitte üksnes päritolu, vaid ka koostisosad ja muud omadused on otsustusprotsessis omandamas olulist kaalu. Kas me mõistame, et otsused, mille me täna teeme, mõjutavad homseid oste?

Kas mitte tarbijad ei peaks olema need, kes määravad turul toimuva? Miks mitte püüda mõista, mida tarbijad tegelikult tahavad, viies läbi uue uuringu või olles pidevas otsedialoogis tarbijatega?

Me peame esindama tarbijaid nii hästi kui võimalik. Me oleme siin sellepärast ja kohtumistelt, millel ma olen osalenud, olen ma teada saanud, et tarbijad soovivad olla rohkem kaasatud. Nad ei taha, et ostuprotsess muudetaks keeruliseks märgistusele mõttetu teabe lisamisega, kuid nad Kui palju parlamendiliikme paksus peaks olema taha ka liialt lihtsustatud, eksitavaid valikuid nagu valgusfoorisüsteem, mille puhul tekib oht, et esitatakse asjakohatut teavet, mis ei ole teadliku valiku tegemiseks vajalik ega vasta tarbijate vajadustele.

Me ei peaks tarbijatesse isalikult suhtuma, vaid olema dialoogiks avatud. Csanád Szegedi NI. Jobbik leiab, et asjakohase teabe andmine tarbijatele on eluliselt tähtis.

Liikme suuruse keskmine labimoot

Me toetame päritolukoha kohustuslikku märkimist ja leiame, et lisaks tootjatele peaks saama panna ka turustajaid vastutama eeskirjade rikkumise eest. Lisaks arvandmetele, mida sageli on keeruline tõlgendada, tuleks meie arvates kasutusele võtta ühtsed värvikoodid, mis eristavad tervislikku toitu ebatervislikust. Kuid sellest ei piisa, et tervislik toit kanda kinnitaks. Tuleb välja öelda, et rahvusvahelised kontsernid vastutavad kõikjal Euroopas kehva kvaliteediga toodete levitamise eest, mida nemad nimetavad toiduaineteks.

Tuleb välja öelda, et Cora, Tesco, Auchan, Metro jms vastutavad Ungari turu prahiga üleujutamise eest, mida nemad nimetavad toiduks. Miks ometi on Ungari turul vaja Hiina küüslauku, Hiina virsikuid, Brasiilia külmutatud kana ja Slovakkia kantserogeenset imikutoitu?

Jobbik on veendunud, et toetada tuleks väikemaaomanikke ja mahetootjaid, mitte rahvusvahelisi kontserne. See oleks lahendus, mis tagab tervislike toiduainete olemasolu turul.

Kõnealune määrus on tarbijate ja põllumajandusliku toidutööstuse jaoks väga tähtis, sest pole sugugi lihtne saavutada tasakaalustatud märgistamist, mis sisaldab kõiki olulisi andmeid, kuid mitte nii palju andmeid, et märgistus muutuks keeruliseks.

Tegemist on suurepärase raportiga ning raportöör väärib tunnustust. Ma nõustun raportööriga peamistes küsimustes, mis puudutavad toitumisalast teavet ja toitaineliste põhijoonte vastuolulist teemat, eriti kui me mõtleme sellele, et komisjon ei täitnud nende põhijoonte ja nende kasutamise tingimuste kehtestamise kohustust enne Mulle teeb muret võimalus, et samaaegselt hakkavad kehtima ka siseriiklikud märgistamisnormid: see on vastuolus õigusakti eesmärgiga, milleks on ühtlustamine ja tõeliselt ühtse turu toimimise võimalikult paljude takistamise eemaldamine.

Mis puudutab päritoluriigi märkimist, siis kehtivate õigusaktide kohaselt tuleb päritoluriik märkida juhul, kui selle teabe esitamata jätmine võib tarbijat eksitada.

On ka säte, mille kohaselt alati saab kasutada vabatahtlikku märgistust. Lisanõuded võivad tähendada ettevõtetele rahalisi kulusid ja halduskulusid, andmata tarbijale olulist ja selget kasu. Eri keelte kasutamise osas pean ma ütlema, et komisjoni ettepanek on kooskõlas kehtiva direktiiviga, mis on hästi toiminud ja mis ei ole mingeid probleeme tekitanud. Selleteemalise arutelu taasavamine võib olla ohtlik ja tarbetu ning tekitada probleeme seoses toodete liikumisega.

Kõnealune määrus aitab meil lahendada mitte üksnes rasvumisprobleemi, vaid ka muid terviseprobleeme nagu diabeet, insult ja südamehaigused. Kahjuks on praegu kasutatav ja toiduainetööstuses välja töötatud GDA-märgistuse süsteem keerukas, väidetavalt eksitav ja üldiselt valesti mõistetud. Toiduainete märgistamise valgusfoorisüsteem on lihtne, üldarusaadav ja läbipaistev ning seda toetavad tervishoiuringkonnad ja tarbijarühmad.

Paljud terviseteadlikud toidutootjad on selle juba vabatahtlikult ja edukalt kasutusele võtnud. Ma leian, et ka alkoholitootjad peaksid oma toodetel sarnasel moel esitama teabe toodete kalorsuse ja suhkrusisalduse kohta. Keegi pole veel välja pakkunud ühtki head põhjust alkoholile erandi tegemiseks. Me kõik teame, et sellele õigusaktile on toiduainetööstuse poolt avaldatud tohutut survet.

Kutsun kolleege üles sellele survele Maailma rahva mootmed seisma, mõtlema eelkõige tervisele ning hääletama homme värvikoodide ja alkoholi märgistamise poolt.

Ma keskendun oma sõnavõtus värvikoodidele. Meile räägitakse, et värvikoodid on keerulised. See väide ei vasta tõele; värvikoodid teevad asjad lihtsamaks. Meile räägitakse, et värvikoodid tähendavad keelustamist. Värvikoodid ei tähenda keelustamist vaid on teavitamise üks vorme. Meile räägitakse, et selle süsteemi puhul koheldakse tarbijaid nagu lapsi, kuid sellisel juhul tuleks ka öelda, miks tarbijate ühendused tegelikult neid värvikoode soovivad.

Kõrgeim Indias registreeritud temperatuur oli Phalodis Jodhpuri ringkonnas Rajasthanis 51,0°. Himaalajas uhub vihm palju mulda ja kruusa jõgedesse. Iga-aastaste üleujutuste ajal toovad Ganges ja selle lisajõed tasandikele viljakandvaid setteid. Need setted on aastatuhandete jooksul soodustanud intensiivset põllumajandust, kuid need ka raskendavad kunstlikku niisutust ja hüdroenergeetikat.

Jaanuaris ja veebruaris puhuvad kirdest talvemussoonid. Sajab vähe ja ilm on jahe. Kui palju parlamendiliikme paksus peaks olema vahele jäävad kuiva ja sooja ilmaga kevad ja sügis.

Kogu Indias Himaalajast lõuna pool on kevad, suvi ja sügis väga soojad: igal aastal tuleb ette temperatuuri üle 50 °C. Eriti Gangese tasandiku niiske õhk teeb kliima mõnikord raskesti talutavaks. Lõuna-Indias on ka talvel päris soe. Dekkani kiltmaal on jahedam, Põhja-Indias esineb ka pakast. Talvel moodustub Aasia kohal suur kõrgõhuala, mille mõju all on ka põhjapoolkera külmapoolus. Suuremas osas Indias ja lähedastel merealadel puhub sel ajal kirdemussoon.

suurendada vere sissevoolu liikmele

Põhja-Indias Himaalaja lähedal valitsevad loodetuuled. Kirdes asetsevad mäed takistavad Siberi külma õhu sissetungi. Dekkani kiltmaal on enamikus kohtades troopiline kliima, jaanuari keskmine temperatuur on 20—25 °C, Põhja-India tasandikel langeb see umbes 15 °C-ni.

Reporteritund. Rail Balticu rahastamine ja maakonnaplaneeringud

Talvel on üldiselt kuiv, kuid eriti Dekkani kiltmaa idaranniku lõunaosas, kus mussoon on kogunud Bengali lahelt piisavalt niiskust, sajab palju vihma. Kevadel Aasia kõrgrõhkkond nõrgeneb ja kirdemussoon vaibub. Tugeva päikesekiirguse ning kuiva pilvitu kontinentaalõhu tõttu võib minna väga soojaks.

Paljudes kohtades on mai aasta kõige soojem kuu. Vastu suve läheb ilm ebastabiilseks. Edelamussoon puhken ühte lugu, tuues niisket õhku ning pilvi ja vihma. See suvemussoon on lõunapoolkera kagupassaadi jätk. Pärast ekvaatori ületamist pöördub õhuvool paremale ja puhub Kagu-Aasia poole. Seda põhjustab madalrõhkkond, mille kese on Indiast loodes. Seal, kus edelamussoon puhub mägedesse, sajab palju, paiguti üle mm aastas, Cherrapunji külas Assamis üle 12 mm aastas.

See piirkond on samal laiuskraadil nagu Aafrika keskne kõrbepiirkond. Loode-India kõrbeosas sajab alla mm aastas. Kõrb on seal sellepärast, et mäed takistavad sajuõhu ligipääsu. Juuli keskmine temperatuur on kaugel põhjas üle 30 °C ning Dekkani kiltmaal vahemikus 25—30 °C.