Kui liige ei ole suur, mida teha. Eesti riigi infoportaal | cherieilustuudio.ee

Samuti tasub proovida energiasäästukalkulaatorit. Tihtilugu on kas kõik või mõned osanikud neist juhatuse liikmed ja igapäevase tegevusega seotud ning vastavalt ka omavahelised suhted komplitseeritumad.

Kodulaen kodu ostmiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks Foto: Caspar Rubin Unsplash Korteriühistu renoveerimistööde õige planeerimine algab juhatuse ja üldkoosoleku iga-aastasest autelust suuremate tööde teemal. Tellitav energiaaudit või ehitise ekspertiisiakt aitab veenduda hoone tehnilises seisukorras ja planeerida tööde nimekirja, mida nõuab nii pank kui ka KredEx.

Kui liige ei ole suur, mida teha

Juba projekti arutelu algusfaasis oleks kasulik konsulteerida pangaga, millised on väljavaated laenu saamiseks ja mis summas seda saab. Abimeheks on korterelamu laenukalkulaatormille abil saab katsetada mitmeid variante sõltuvalt laenu suurusest, tagasimaksetähtajast jne.

Samuti tasub proovida energiasäästukalkulaatorit. Mida pank otsuse tegemisel arvestab? Pank arvestab otsuse tegemisel mitmeid olulisi aspekte. Miks korteriühistu laenu soovib ja kas see plaan on vastavuses energiaauditi või ehitusekspertiisiaktiga?

Erinevate osaluste suurustega osanike õigused

Kuigi laenuvõtmise küsimuse otsustab korteriühistu üldkoosolek, on oluline kaasata ehituseksperte või KredExi konsultante, kes aitavad vastata küsimusele, kas küsitakse raha ikka õige asja jaoks. On juhtunud, et alguses on korteriühistul üks plaan, kuid pärast ehitusekspertidega konsulteerimist plaanid muutuvad. Korteriühistu suurus Mida rohkem kortereid ühistusse kuulub, seda paremini on risk hajutatud nii korteriühistu enda kui ka panga jaoks. Korteriühistu asukoht Suurlinnades ja suuremates asulates on korterite turuväärtus kõrgem ja seetõttu on ka võimalikud maksimaalsed laenusummad suuremad.

Väiksemates kohtades, kus korterite turuväärtus on madalam ja laenusumma tundub sellega võrreldes suur, võib pank küsida KredExi lisakäendust.

Kui liige ei ole suur, mida teha

Elanike maksevõime Siin vaadeldakse selliseid tegureid nagu laenusumma suurus korteri ja ruutmeetri kohta ning Kui liige ei ole suur tagasimakstav laenusumma korteri ja ühe ruutmeetrite kohta. Pikema laenuga on võimalik igakuist laenumakset vähendada, samas kui laenusumma on juba algselt väga suur, siis ongi ainukeseks variandiks kuni aastase maksegraafikuga laen.

Prindi Ühingu kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, mis otsustab nii põhikirja muutmist, määrab ja kutsub tagasi juhatuse liikmeid ning kinnitab majandusaasta aruande. Üldkoosoleku korraldamisel on ka seadusest tulenevad reeglid, millega juhatuse liikmed kursis peavad olema. Vaata kokkuvõtet siit Vabaühendused ja e-koosolek Üldkoosoleku kokkukutsumine mittetulundusühenduses Üldkoosoleku kutsub kokku mittetulundusühenduse juhatus.

Lisaks on oluline, kas ja kui palju kortereid on ühistule võlgu teenuste osutamise eest. Elanike nõusolek Panga jaoks on tähtis ka see, kui palju ühistu liikmeid osales laenu võtmise koosolekul ja kui palju hääletas laenu võtmise poolt. Kokkuvõtlikult peaks laenu tagasimakse suurus kortermaja elanikele olema jõukohane nii arvestuslikult kui ka tunnetuslikult nt milline on inimeste keskmine palk selles piirkonnas ja milline on tööhõive. Enamik korteriühistu liikmetest peaksid olema motiveeritud laenu võtma ja seda ka koosolekul väljendama.

Samad nõuded kehtivad korduskoosolekul. Juhul kui ühistul seda raha ei ole, võiks omafinantseeringut hakata koguma varem, mõeldes laenuvõtmise perspektiivile. Omafinantseeringu kogumise käigus selgub ka, kuidas elanikud suudavad jooksvalt tasuda tavapärasest suuremaid arveid korteriühistule.

Juhatuse töö ja üldkoosolek | Teejuht vabaühendustele

Lugege lisaks: Korteriühistu küsib renoveerimislaenu! Kuidas saada positiivne vastus? Mida tähendab laenumaksete puhver? Üldjuhul arvestatakse laenu tagasimaksel ka laenumaksete puhvrit, mis aitab korteriühistu välja sellistel puhkudel, kui mõni elanik peaks jääma ühistule võlgu või näiteks pangalaenu euribor peaks suurenema.

See tähendab, et kui ühistu igakuine laenumakse on näiteks eurot kuus, siis koosoleku otsuse protokoll peab olema vormistatud nii, et kogutakse igakuiselt rohkem. Otsuses on need numbrid kajastatud geelid liige ruutmeetri kohta, näiteks 1,15 eurot m2. Kui pikaks ajaks on mõistlik laenu võtta? Osalise renoveerimise korral, näiteks katusevahetuse puhul, võib olla laenu tagasimakse tähtaeg näiteks aastat, sest väiksema maksumusega laenu pole mõtet venitada liiga pika perioodi peale.

Üldiselt võiks lähtuda aga põhimõttest, et mitteenergiasäästuga mida teha laenude maksimaalne tähtaeg on kuni 15 Kui liige ei ole suur energiasäästuga kuni 20 aastat. Laenumaksete planeerimine koosneb mitmest omavahel põimunud osast: mis töid oleks vaja teha; kas need tööd on kriitilised või pakuvad hoopis tulevikus energiasäästu; kas pärast nende tööde tegemist on laenu lihtsam maksta, sest soojaarved vähenevad, või tõstavad tehtud tööd hoone turuväärtust jne. Mida teha, kui ühistu liikmed ei suuda võlga tasuda?

Teksti suurus

Kui mida teha välja toodud aspektid on korralikult läbi arutatud ja planeeritud ning korteriühistu võtab mõistliku suurusega laenu, siis jaksavad elanikud ka selle eest maksta. Õige investeering tõstab korterite turuväärtust, energiasäästutööde puhul vähenevad soojaarved ning lõppkokkuvõttes on kõik rahul.

Mida teha kui midagi ei ole teha - Osa IV - Surviivor

Kui aga ikkagi juhtub, et korteriühistul peaks tekkima probleeme maksete tasumisega, tuleks kohe pöörduda laenuandja ehk panga ja KredExi poole ning nendega koos edasine tegevusplaan läbi arutada. Vajadusel saab sõlmida uued kokkulepped ja maksegraafikud. Kindlasti on aga oluline pöörduda oma laenuhalduri poole kohe, kui esimesed probleemi signaalid on õhus.

Kui liige ei ole suur, mida teha