Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest,

Kui arvasid õigesti, said nii palju raha, kui palju peale olid panuse teinud. Rääkisin oma põgenemisloo osalt nii, nagu see tegelikult oli olnud, osalt valetasin.

Nüüd on sealt vene õppekeelega kool välja kolinud ja koolis valitseb eesti võim ja vaim. Praegu [] on kooli ruumides täiskasvanute gümnaasium. Kooli direktriss olnud huvitatud sellest, et endised Poika poisid aitaksid koostada kooli ajalugu ja kujundada ajaloonurka. Meie ühenduses on mitmeid endisi Poika poisse.

Eest- Raised Savage

Uiga arvas, et me peaks looma midagi endiste Poika poiste klubi taolist, kutsuma kaasa lööma ka teisi Tartus elavaid koolivendi. Tuleks kirja panna mälestusi, mis on seotus kooliajaga ja hea oleks neid illustreerida fotodega. Klassijuhataja oli bioloogia-keemia õpetaja August Reeben, hüüdnimega Kont.

  1. Avaldamismärge: Vanglaasutuse sisekorraeeskirjade kinnitamine Vanglaasutuse sisekorraeeskirjad Vanglaasutuse sisekorraeeskirjade kinnitamine Justiitsministri määrus 2.
  2. Mis on tahtsam kui meeste liikme pikkus voi selle paksus

Klassis oli 42 õpilast. Olin klassis kõige noorem, sest mind oli kooli pandud 6-aastaselt. Koolikohustus algas Eestis 8-aastastele. Kui õpetaja Sutt meid võimlemise tunnis üles rivistas, ei olnudki ma kõige lühem.

Koolivorm oli kohustuslik ja selle kandmine auasi. Ülikond oli marengo riidest [valgete kiududega tihe pehme harilikult must villane riie] särk helehall, lips tume. Müts tumesinine, oranži kandiga. Õppemaks oli aastas 70 krooni, igal õppeveerandil tuli tasuda Õpetajate eesnimesid ei mäleta, perekonnanimed on meeles. Eesti keelt õpetas Laugaste, matemaatikat Sulla, füüsikat Maasing alias Sini, maateadust Laarens, ajalugu Konks, laulmist Nieländer, joonistamist Haamer, inglise keelt Bruus, saksa keelt Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest ja sõjalist õpetust leitnant Otsing.

Kooliteenijaid, Vaskasid, oli kolm: suur, väike ja valge peaga Vaska.

Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest

Igal oli koristada ja kütta üks korrus. Neil tuli ka istuda direktori kabineti ees valvelauas, seljas sinine kollaste lampasside ja kuldnööpidega munder. Mõned õpetajad on jäänud meelde isemoodi käitumisega. Meie klassijuhatajal Kondil oli omapärane hindamissüsteem. Kui vastasid kehvalt, punkti ei saanud, rahuldava vastuse eest said punkti. Hea eest 2 või 3 punkti.

Rahuldava veerandihinde saamiseks pidi olema Kondi märkmikus vähemalt 2 punkti. Füüsika tunnis pani Sini hindeid null kahe miinusega kuni viis. Kui ta jagas kätte kontrolltöid, siis nendele, kelle hinded olid head ja väga head, viis vihiku kätte. Kolmemeeste vihikud pani õpetaja laua nurgale, kust see tuli omal ära tuua. Tõin vihiku ära ja võrdlesin oma tööd Juhan Langi füüsikaõpikus kirjas olevaga.

Olin sealt maha kirjutanud, muutsin ainult sõnade järjekorda. Kui tund läbi sai, läksin Sini juurde selgitust saama, miks on hindeks 2. Sini vastas, et ta ei olegi mind süüdistanud. Et autor eksis, siis mulle ka hindeks kaks. Selgus, et mingi füüsika teooria kohta Sini arvamus ei langenud kokku Langi arvamusega.

Ta oli sellest tunnis rääkinud, kuid mul olid vist tollal muud tegemised, Sini jutt oli mu kõrvadest mööda jooksnud. Kui veerandi lõpus mindi Sini juurde hinnet parandama, siis vahel saatis Sini soovijad minema, öeldes, et hinne ei ole vana saabas, mida parandatakse. Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest olid kevadised klassieksursioonid.

Kont viis meid Vabadussõja lahingupaikadesse, kust leidsime kaevikutest isegi padrunikesti. Kont oli õppur-sõdur ja kasvatas meid isamaalises vaimus. Et ta oli Vabadusristi kavaler, seda ta kunagi ei maininud. Kevaditi olid riigikaitse õppused, need viidi läbi Tartus asuvates kasarmutes.

Juhendajateks olid Tondi Sõjakooli kursandid.

Vintpüssist käisime laskmas Tähtvere metsa all, kuulipildujast kasarmute laskeväljakul. Oli võimalik osa võtta õpilasringide tööst. Koolil oli puhkpilliorkester. Poika võrk- ja korvpallimeeskond tuli järjekindlalt Tartu koolinoorte meistriks. Olin noorkotkas ja käisin võimlemas Leonhard Kuke noorkotkaste sportvõimlemise rühmas, minu lemmikalad olid rõngad, hobune ja põrandvõimlemine.

Ta oli saavutanud 15 aasta jooksul esikohti: tõstmises 98, maadluses 8, poksis 13, kergejõustikus 6, jalgrattasõidus 14, suusatamises 3.

Ära unusta, et hoiu-laenuühistusse investeerimine on kordades riskantsem kui pangahoiused

Liikus kõlakas, et oli mootorratturi teooriaeksami sooritanud kümnendal katsel. Arreteeriti ja sakslased lasid ta maha. Sain kõige parema tulemuse, aga Sutt protestis ja ütles, et see ei loe, tuleb hüpata nagu teised. Sutiga vaidlemise tulemuseks sain veerandi hindeks kolme. Kolme õppeaasta jooksul oli väljalangevus suur. Gümnaasiumi pääsemiseks sooritasin edukalt eksamid.

Vanglaasutuse sisekorraeeskirjade kinnitamine Vanglaasutuse sisekorraeeskirjad – Riigi Teataja

Suvel tuli võimule uus valitsus, kes nimetas meie kooli Tartu I Keskkooliks. Olin nüüd X klassi õpilane. Kooli direktor Neggo oli arreteeritud, samuti tema mõlemad pojad.

Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest

Kõigile mõisteti surmaotsus. Ülejäänud pereliikmed aeti kooli ruumides asuvast korterist välja. Kooli direktoriks määrati Karl Maasik, inspektoriks Juhan Käosaar.

Ago Ainelo pärand – Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum

Et uus koolisüsteem ei näinud ette üleminekueksameid, said ka need, kes kevadel konkursi tõttu ukse taha jäid, õpinguid jätkata.

Esimesel koolipäeval kontrollis klassijuhataja Reeben õpilaste kohalolekut. Kui jõudis juut Joosep Kokinini, tõusis poiss püsti ja teatas, et tema nimi on Jossif — sama, mis meie kallil juhil ja õpetajal seltsimees Stalinil, palun ära parandada. Ta oli meie klassis ainuke komnoor. Uus õppeaine oli vene keel, seda õpetas juut Jerzy Kaplinski.

Meie klass asus alumisel korrusel paremas tiivas. Istusin viimases pingis, minu pinginaaber oli Viktor Laats, hilisem tuntud korvpallur. See oli hea koht, kohe ukse juures. Vahetunnil pääses kiiresti välja suitsu tegema. Seal olid leheküljesuurused Pätsi ja Laidoneri portreed.

Vahetunni ajal hakati tegutsema. Tahvli kohalt võeti maha Lenini ja Stalini pildid, asemele pandi Päts ja Laidoner. Kokinil on päeviku vahel väike foto Stalinist. Panin selle ukse kõrval asuvasse süljekaussi, oli võimalik oma viha Stalini vastu välja elada talle näkku sülitades.

Tund möödus rahulikult.

  • Suurenda peenise umbermoot
  • Kuidas suurendada liige 5 Watch
  • Nüüd on sealt vene õppekeelega kool välja kolinud ja koolis valitseb eesti võim ja vaim.

Õpetaja ei pannud tähele portreede vahetamist. Vahetunni lõpuks oli keegi sellest kooli juhtkonnale ette kandnud. Joostes tuli kõige ees Karla, siis Kont ja Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest.

Kiiresti taastati nõukogude võim.

Algasid ülekuulamised. Aasta lõpul said nad amnestia ja kolmandal õppeveerandil olid koolis tagasi. Õige mitmel alandati käitumise hinnet. Mina pääsesin tänu Laatsi Atsile terve nahaga, ta oli jõudnud Stalini süljetopsist ära koristada. Tulin siia täitma luureülesannet, minu kohus oli kindlaks tehamida ja kus ehitatakse. Veel pidin hoidma silmad lahti ja nägema, kus asuvad sõjaväeüksuste ajutised laagid ja milline on seal tehnika.

Ülesande sain Tartu linna noorkotkaste juhilt Elmar Valdaselt, ta oli reservohvitser ja töötas tütarlaste gümnaasiumis geograafia õpetajana. Mind juhendas Karl Hintzer, samuti üks noorkotkaste juhtidest, ametilt H. Treffneri gümnaasiumi võimlemisõpetaja.

Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest

Nad tutvustasid mulle kaardil Pakri poolsaart ja Paldiski linna. Ühtegi märget paberile ei tohtinud teha, pidin kõik meelde jätma ja hiljem nendega kohtudes paberile kandma.

Kahju huvitamine brigaadi kreemi eest

Jaamas võtsid meid vastu meie töödejuhataja, juut Maizel ja majandusmees, kes pidi meid paigaldama ja meie eest hoolitsema. Olin natuke pettunud, minu teada pidi Paldiski linn olema, aga siin ma mingit linna ei näinud.

Vasakul paistis eemal meri, paremal loopealsed ja võserikud, põhjasuunas umbes kilomeetri kaugusel olid hoonete kontuurid. Mind võeti rivvi, leoti üle ja nüüd marssisime labidad seljas, Tartus oli antud käsk tööriistad kaasa võtta, ja kompsud käeotsas majandusmehe järel jaamast paremale ida suunas. Mingit teed ei olnud, läksime mööda jalgrada.

Haritud maad ei näinud, võib-olla sellepärast, et sügisel olid maad võõrandatud ja inimesed ümber asustatud. Likvideerida tuli majapidamist. Sakslastelt oli omandatud Ümberasujatele anti riigi ehitatud asundustalu.