Ebatavaliste suuruste liige

Koostöö ja infovahetus Kohustatud isikud teevad koostööd omavahel ning riiklike järelevalve- ja korrakaitseasutustega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel, sealhulgas edastades enda valduses olevat teavet ning vastates päringutele mõistliku aja jooksul, järgides õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja piiranguid. Paljundusmeetodid Lapsed; Või põõsa jagamisega. Nende liikide kasvatamine on üsna keeruline, kuid kui näete vaeva ja järgite põhireegleid, võite oma aeda saada ilusa lilli.. Maa väriseb ja kohisevad mootorid kurdiks, kui reaktiivmootorid suumivad hämmastavalt pea kohal, mõnesaja jala kaugusel asuvale lennurajale.

Kõigi nende sihtgruppide erinevate vajaduste rahuldamiseks esitatakse juhised mitmel eri tasandil. Need tasandid hõlmavad üldisi põhimõtteid, üldisi suuniseid, Ebatavaliste suuruste liige edukriteeriume, suurt hulka piisavaid tehnikaid, nõuandvaid tehnikaid ja dokumenteeritud sagedasemaid vigu koos näidete, allikaviidete ning koodiga.

Huvitavaid Artikleid Huvitavaid Artikleid

Põhimõtted - kõige kõrgemal tasandil on neli põhimõtet, mis on veebi juurdepääsetavuse aluseks: tajutavus, talitlusvõime, mõistetavus ja töökindlus. Vaata ka dokumenti veebi juurdepääsetavuse nelja põhimõtte kohta Understanding the Four Principles of Accessibility. Suunised - põhimõtete alla kuuluvad suunised. Kaheteistkümnes suunises sätestatakse põhieesmärgid, mille suunas autorid peaksid püüdlema, et eri puuetega kasutajatele veebi sisu juurdepääsetavamaks teha.

Kuidas mullikumm välja näeb?

Suunised ei ole testitavad, kuid annavad raamistiku ja üldeesmärgid, mis aitavad autoritel edukriteeriume mõista ja kaasnevaid tehnikaid paremini rakendada. Eri sihtgruppide ja eri olukordadest tulenevate vajaduste rahuldamiseks on määratletud kolm vastavustaset: A madalaimAA ja AAA kõrgeim.

Ebatavaliste suuruste liige Mis on alalise liikme tavaline suurus

Piisavad ja nõuandvad tehnikad — iga WCAG 2. Need tehnikad on informatiivsed ja jaotuvad kahte kategooriasse: edukriteeriumide täitmiseks piisavateks ja nõuandvateks.

Rothschildi suss

Nõuandvad tehnikad on laiemad iga üksiku edukriteeriumi nõuetest ning võimaldavad autoritel suuniseid paremini järgida. Mõned nõuandvad tehnikad käsitlevad selliseid juurdepääsetavuse takistusi, mida testitavad edukriteeriumid ei katagi.

Ebatavaliste suuruste liige Kuidas liikme realiseerida

Juhtudel, mil tavapärased vead on teada, on need ka dokumenteeritud. Erinevad juhistetasandid põhimõtted, suunised, edukriteeriumid, piisavad ja nõuandvad tehnikad koos aitavad veebi sisu juurdepääsetavamaks muuta.

10. detsember 2013

Autoreid julgustatakse silmas pidama ja rakendama juhiste võimalikult paljusid tasandeid, sh nõuandvaid tehnikaid, et rahuldada võimalikult laia kasutajaskonna vajadusi. Tuleks tähele panna, et isegi kõrgeimale edukriteeriumide tasemele AAA vastav veebisisu ei ole juurdepääsetav kõigile erinevat liiki ja erineva raskusastmega puudega või puuete kombinatsiooniga isikutele, eriti kognitiivsete, keele ja õppimise valdkonna puuetega isikutele.

Ebatavaliste suuruste liige Peenise poisi suurus

Autoreid julgustatakse arvesse võtma kõiki võimalikke tehnikaid, sealhulgas ka nõuandvaid tehnikaid, ning otsima asjakohast teavet parimatest ajakohastest praktikatest, et tagada veebi sisu võimalikult hea juurdepääsetavus vastava kogukonna jaoks.

Kasutajatel aitavad nende vajadustele kõige paremini vastavat sisu leida ka metaandmed metadata.

Colemani orhidee

WCAG 2. Ülejäänud dokumendid, mida nimetatakse lisadokumentideks, põhinevad WCAG 2. Lisamaterjalid, mis käsitlevad selliseid teemasid nagu veebisaitide juurdepääsetavuse äriline külg, veebisaitide juurdepääsetavuse parendamise planeerimine ja juurdepääsetavuspoliitika on ära toodud WAI materjalide veebilehel WAI Resources.

Olulised WCAG 2. Lühidalt tutvustatakse neid allpool ja määratletakse põhjalikumalt terminiloendis.

Ebatavaliste suuruste liige Kuidas ja kui palju saab liige

Lisateabe saamiseks vaata termini ingliskeelset selgitust Understanding "Web Page". Lisateabe saamiseks vaata termini ingliskeelset selgitust Understanding Programmatically Determined. Tehnoloogilisi vahendeid võib kasutada viisidel, mis ei ole juurdepääsetavuselt toetatud ei toimi koos tugitehnoloogiatega jne juhul, kui neile ei rajane mõne edukriteeriumi täitmine s.

  1. Seaduse eesmärk ja reguleerimisala 1 Käesoleva seaduse eesmärk on ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust ja läbipaistvust suurendades tõkestada Eesti Vabariigi rahandussüsteemi ning majandusruumi kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks.
  2. Kondoomide mootmed
  3. Veebi sisu juurdepääsetavussuunised (WCAG )
  4. Suurendab liikme reaalsust
  5. Pihusti paksuse otsik
  6. Ophrys oestrifera Ophrys oestrifera.
  7. Liikmed ja kuidas suurendada

Lisateabe saamiseks vaata termini ingliskeelset selgitust Understanding Accessibility Support. Põhimõte 1.

Navigation menu

Tajutavus — teavet ja kasutajaliidese komponente peab esitama kasutajatele viisil, mida nad suudavad tajuda. Suunis 1.

Ebatavaliste suuruste liige Kui palju aega vaja suurendada liikme

Selgitus suunise 1. Ajas muutuvad meediumid: kui mittetekstiline sisu on ajas muutuv meedium, peavad tekstilised alternatiivid andma vähemalt mittetekstilise sisu kirjelduse.

Vaata suunis 1. Testülesanne: kui mittetekstiline sisu on testülesanne või harjutus, mis kaotaks teksti kujul kehtivuse, peavad tekstilised alternatiivid andma vähemalt mittetekstilise sisu kirjelduse.

Ebatavaliste suuruste liige Kuidas suurendada peenise liiget

Aistingulisus: kui mittetekstilise sisu peamine eesmärk on konkreetse aistingulise kogemuse tekitamine, peavad tekstilised alternatiivid andma vähemalt mittetekstilise sisu kirjelduse. Lisaks pakutakse erinevate puuetega isikutele alternatiivseid, erinevatele meeletajudele sobivate väljunditega robotilõkse. Kaunistused, vormindus, nähtamatu sisu: kui mittetekstiline sisu on Ebatavaliste suuruste liige kaunistusseda kasutatakse vaid visuaalseks vorminduseks või see jääb kasutajatele nähtamatuks, on sisu implementeeritud viisil, Kuidas suurendada liikme suurust kodus võimaldab tugitehnoloogial seda ignoreerida.