16-aastastel liikmetel, Reavahe suurus

Keelatud on müüa tubakatoodet alaealisele. Surnud või valimisringkonnas kandideerijate nimekirjast kustutatud üksikkandidaadile antud hääli valimistulemuste kindlakstegemisel ei arvestata. Jaoskonnakomisjoni liige avab välimise ümbriku ning volitatud esindaja laseb hääletamissedeliga ümbriku eelhääletamise valimiskasti ja annab hääletamise kohta valijate nimekirja vastavasse lahtrisse valija eest allkirja.

16-aastastel liikmetel Mis suurus on koige tavalisem

Piirangud alaealise töötegemisele Viimati uuendatud: Alaealise töötamisega seotud piirangud on järgnevad: 0—6-aastane töö tegemine on ilma eranditeta keelatud; 7—aastane lubatud teha kerget tööd kultuuri- kunsti- spordi- või reklaamialal; töölepingu sõlmimiseks on vajalik seadusliku esindaja nõusolek; tööinspektoril õigus kaasata alaealise tahte väljaselgitamiseks lastekaitsetöötaja; kümme tööpäeva enne 7—14aastase tööle asumist tegema töötamise registrisse vastava kande.

Kerge töö all mõeldakse töid, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust.

16-aastastel liikmetel Liikme liikide suurendamise toimingud

Näiteks on alaealisele lubatud põllumajandustööd marjade ja puuviljade korjaminekaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd kaupade lahtipakkimine ja riiulitele asetaminetoitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd laudade 16-aastastel liikmetelkäsitöö suveniiride valmistaminekontoritööd töötamine asjaajajanapuhastus- või koristustööd ja kultuuri- spordi- või reklaamitegevusega 16-aastastel liikmetel tööd jne.

Töölepingu seadus toob välja alaealise töötamisega seotud üldised töö iseloomust tulenevad alaealisele keelatud tööd. Tööandja ei tohi sõlmida töölepingut alaealisega ega lubada teda tööle, mis: ületab alaealise kehalisi või vaimseid võimeid; ohustab alaealise kõlblust; sisaldab ohte, mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ega ära hoida, kuna tal puudub piisav kogemus või väljaõpe; takistab alaealise sotsiaalset arengut või hariduse omandamist; ohustab alaealise tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu.

16-aastastel liikmetel Liige 11 cm paks

Külastusisellel kuul Võrgustikud ja ühendused.