Suurendab liikme reaalsust. Süsteemi „Nuppud ja lambid” kirjeldus

Mari tegeleb ettevõtte igapäevase tööga ja on ka ettevõtte juhataja ehk ainus juhatuse liige , Jüri on panustanud ettevõttesse ainult rahaliselt. Muud erakonna liikmelisust ja asutamist puudutavad ettepanekud 23 ettepanekut Esiletõstmist väärivad kaks konkreetset ettepanekut: Seadustada poliitiline liikumine erakonna kasvamise ajaks. Harjutused, mis suurendavad rühma ühtsust ja häid suhteid 1. Põhikirjas saab ülaltoodud reegleid veidi muuta, piire saab tõsta ainult ülespoole, allapoole mitte.

Harjutused, mis suurendavad rühma ühtsust ja häid suhteid 1.

suurendab liikme reaalsust

Kingitus rühma liikmele Iga rühma liige suurendab liikme reaalsust nö mõttelise kingituse teisele rühma liikmele või kogu rühmale.

Soovitav oleks enne rühma liikmed jagada paaridesse ning "kingitused" tehakse paarides. Samas võib iga rühma liige teha "kingituse" kogu rühma liikmetele.

suurendab liikme reaalsust

Kinkija ütleb, kirjutab, saadab foto vms kingitusest ning põhjendab, miks just selline kingitus ning mida ta tahab rühmale, paarilisele anda. Mõttelised kingitused võivad olla nii asjad, mis eksisteerivad, aga ka sellised, mida reaalselt kinkida ei saa nt kingin aega; aega enda jaoks; aega teha seda, millest hetkel puudust tunned. Positiivsed sõnumid See on harjutus, mida kasutada positiivsete emotsioonide tekitamiseks ja näiteks kursuse lõpus.

Ülemaailmne okultistlik koalitsioon Casefiles: UTE-1919-Discofather

Eelduseks on, et õppijad juba üksteist tunnevad. Ülesanne on saata positiivne sõnum igale kaasõppijale. E-õppes võib sõnumitega koos või lisaks saata ka pilte, joonistusi jms positiivseid sõnumeid.

suurendab liikme reaalsust

Skaala Võimaldab rühmal anda tagasisidet näiteks rahulolu, aga ka rühma suhete ning antud rühma ja õppeprotsessi olulisuse kohta. Õppijatele antakse väide ja palutakse valida koht skaalal.

Näiteks: Antud rühm on minu jaoks prioriteet number 1 või Hakkan õpitut kindlasti kasutama.

suurendab liikme reaalsust

Iga õppija märgib skaalal oma koha ning seejärel põhjendab, miks valis just selle koha.