Minu liikme suurus 12 vaata,

Aastad läksid, elud muutusid ning Gunnar lahutas oma esimesest abikaasat Kerstist ning abiellus Liiviaga, kes oli äsja oma abikaasast Peetrist lahku läinud. Käesolevas seaduses sätestatud parlamendiliikme vanaduspensionile õiguse kaotamise korral säilib isikul õigus taotleda pensioni üldistel alustel. Erakonna lõpetamisel muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist alates käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtajale järgnevast kuust käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 4 nimetatud tingimuste kohaselt. Erakonna lõpetamisel lõpeb õigus saada eraldist riigieelarvest pärast registrikannet, kuid mitte hiljem kui kahe kuu möödumisel erakonna lõpetamise otsuse tegemisest erakonna poolt.

Erakonna sidusorganisatsioon ja osalemine teistes juriidilistes isikutes 1 Erakonna sidusorganisatsioon käesoleva seaduse tähenduses on sihtasutus või mittetulundusühing, mille asutaja või liige erakond on ning mille tegevus on suunatud käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud erakonna eesmärkide saavutamisele.

Minu liikme suurus 12 vaata

Käesoleva seaduse §-des — sätestatud nõuded erakonnale laienevad ka erakonna sidusorganisatsioonile. Erakonna annetused erakonna sidusorganisatsioonile on lubatud. Eraldised riigieelarvest 1 Riigikogus esindatud erakonnal on õigus saada iga kalendrikuu viiendaks kuupäevaks eraldis riigieelarvest.

Minu liikme suurus 12 vaata

Igakuise eraldise suurus on üks kaheteistkümnendik aastasummast. Eraldise suurus on proportsionaalne Riigikogu valimistel saadud kohtade arvuga.

Õigus parlamendiliikme vanaduspensionile tekib isikul, kes vastab käesoleva seaduse §-s 14 sätestatud tingimustele, kui ta on jõudnud riigis üldiselt kehtestatud vanaduspensioni ikka või kui tal Riigikogu liikme volituste lõppemise ajaks puudub sellest kuni kaks aastat. Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku

Erakonna jagunemisel eraldumise teel eraldatakse riigieelarve eraldis jagunevale erakonnale ja omandav erakond riigieelarvest eraldist ei saa.

Erakonna jagunemisel jaotumise teel jaotatakse eraldis erakondade jagunemislepingus sätestatud kokkuleppe alusel. Pensioniõigusliku staaži kuni I grupi invaliidi või alla aastase invaliidist lapse eest hoolitsemine 9.

Minu liikme suurus 12 vaata

Laste kasvatamine Lapse kasvatajad lepivad omavahel kokku, kes saab pensionistaaži kasutada: väikelapse eest hoolitsemise eest kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni lapse kasvatamise eest 8 aastat. Kokkulepet väljendab kirjalik nõusolek.

Minu liikme suurus 12 vaata

Näide 1. Toomas ja Hilja ei olnud abielus, mõlemad olid kahekümnendates eluaastates ja neil sündis tütar Maarika.

Suspense: Money Talks / Murder by the Book / Murder by an Expert

Sünnitunnistusse on Toomas kantud Maarika isana. Tütre kaheaastaseks saamisel lahkus Toomas pere juurest.

Pensioniõigusliku staaži kuni I grupi invaliidi või alla aastase invaliidist lapse eest hoolitsemine 9.

Täna taotleb Toomas pensionit. Taotlusele tuleb lisada Hilja nõusolek, et Maarika kasvatamine läheb Toomase staaži hulka.

Erakonna sidusorganisatsioon ja osalemine teistes juriidilistes isikutes 1 Erakonna sidusorganisatsioon käesoleva seaduse tähenduses on sihtasutus või mittetulundusühing, mille asutaja või liige erakond on ning mille tegevus on suunatud käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud erakonna eesmärkide saavutamisele.

Näide 2. Peeter ja Liivia olid abielus ning neil oli kaks last — Piia ja Pille.

Minu liikme suurus 12 vaata