Ma palun liikme suuruse kohta, Lisamaterjalid

Ehk järgmine kuu oleks maksuvaba tulu üle eur, sest eelnevalt oli alla eur? Kuidas järgmisel aastal toimub tulu deklareerimine Eestis? Kuidas tema pensioni nüüd arvestatakse ja kas ta maksab selle pealt ka tulumaksu? Kui ma teenin eurot siis palju ma taga sa Mina saan kätte eurot, lisanduda võib kuus maksimaalselt 75eurot lisaks preemia näol. Lõplik maksuarvestus selgub teie tuludeklaratsiooni alusel.

Pangalaenu tagasimakse ei mõjuta maksuvaba tulu arvestust. Kas tööandja hakkab ise iga kuu arvutama tulumaksu vaba summat juhul kui palk on muutuv ja avaldus oli kunagi juba tehtud. Või pean praegu eelmise aasta palga alusel välja arvutama ja avaldust tegema? Jah, kui olete avalduse juba esitanud, siis tööandja arvutab maksuvaba tulu teie jaoks automaatselt.

Tuleb aga arvestada, et kui teil on muid sissetulekuid peale selle tööandja, siis nende kohta tööandja ei tea ning nii võib maksuvaba tulu arvestus valeks muutuda.

Kui brutopalk on eurot ja rohkem, millele ei laiene tulumaksuvaba miinimumi tõus, kas siis tuleb ka siiski esitada taotlus või lähevad asjad edasi nii kui need olid Ma palun liikme suuruse kohta veel kehtiva tulumaksuseaduse korral? Teie maksuvaba tulu on uuest aastast 0 eurot.

Tööandja arvestab sellega automaatselt, kuid igal juhul tulumaksu juurdemaksmise vältimiseks soovitame siiski tööandjale esitada avalduse, et maksuvaba tuluna arvestataks 0 eurot.

Minu keskmine aasta sissetulek brutos on eurot ja olen ka osalise töövimega. Kas osalise töövõime puhul, pean ka hakkama rohkem tulumaksu maksma?

Teie aastane sissetulek on alla euro ehk teie maksuvaba tulu on eurot ehk eurot kuus. Te ei pea rohkem hakkama tulumaksu maksma seetõttu, et te olete osalise töövõimega. Kas Kui see on teie ainuke sissetulek ühelt tööandjalt, siis arvutab tööandja teie maksuvaba tulu automaatselt.

Kui tööandjaid on rohkem kui üks, siis tuleks lasta ühel tööandjal arvestada maksuvaba tulu väiksemalt summalt. Töötajad saavad enamus üle euro kuus palka. Kas nad on kohustatud esitama avalduse maksuvaba miinimumi mitte arvestamise kohta? Kas neil on õigus esitada avaldus eurose maksuvaba miinimumi rakendamiseks, teades et Tööandja peab arvestama maksuvaba tulu vastavalt seaduses toodud valemile ehk eurose palga puhul ei ole võimalik tööandjal maksuvaba tulu rakendada.

Kuidas tellida liikme suurenemise Kesk-liikme suurus Kuidas moota

Töötajad ei pea esitama avaldust, et maksuvaba tuluna arvestada 0 eurot, sest tööandja teeb seda automaatselt. Või ei saa midagi? Kui sissetulek aastas on eurot, siis milline on summa mida tuleb maksta pärast tuludeklaratsiooni? Kui see on teie kogu sissetulek, siis teile tulumaksu juurdemaksmise kohustust ei teki. Teie sissetulek kuus brutosummana jääb alla euro kuus ning teile rakendub maksuvaba tulu eurolt.

Saate lasta tööandjal selle igakuiselt arvesse võtta. Kui aitan pereliikmel iga kuu samas summas kommunaalkulusid maksta, kas see läheb ka temale tuluna kirja ning seega vähendab tema tulumaksuvaba miinimumi?

Ei, sest tegemist on teie toetusega või kingitusega pereliikmele, mis on maksuvaba ning ei lähe aastatuluna arvesse.

  • Juhatuse liikme palga suurus ja maksmine - cherieilustuudio.ee
  • Liige mootmed pustitatud olekus

Mina saan kätte eurot, lisanduda võib kuus maksimaalselt 75eurot lisaks preemia näol. Leian, et maksuvaba on minule kasulik ja riskivaba. Kas saan õigesti aru, et kasulik on teha avaldus euro peale? Jah, teie sissetulek kuus brutosummana jääb alla euro kuus ning teile rakendub maksuvaba tulu eurolt.

Minul on muutuv palk ületunnid, riigipühadkuidas arvestama pean? Kui tahan poole aasta pealt töölt lahkuda ja muutub palgatase, kuidas siis muutub arvestamine?

Arvestamine toimub aastatulu pealt. Kui see on väga raskesti ennustatav ja igal juhul soovite vältida tulumaksu juurdetasumist Kui ma eksin oma tulude kulude arvestusel enda kasuks siis maksuamet kohe teatab sellest, aga kui juhtub vastupidi, kas siis maksuamet annab märku, et on liialt raha saanud?

Kui tulumaksu on aasta jooksul tasutud rohkem kui peab, siis tuleb esitada tuludeklaratsioon, mille alusel MTA tagastab enammakstud tulumaksu. Olen teinud a maksuvaba tulu avalduse eurole. Jõuluostude tegemisega seoses oleks vaja teada, kui palju jaanuaris palka laekub, et saaks kulutusi planeerida. Pidid olema olemas IT lahendused, mille abil saab seda näha. Kust kohast täpselt maksuameti kodulehel ma saan näha oma netopalga prognoosi, kui algandmeteks on brutosumma ja valitud maksuvaba tulu summa eurot?

Kuidas oskaksin ma seda aasta aega ette näha ja miks ei võiks tööandja edaspidigi võtta maha tulumaksu just täpselt niipalju, kui mulle sel kuul makstava palga pealt ette nähtud on? Kui lähen tööle jaanuaris, kuidas siis tulumaksuvaba miinimumi arvestatakse?

Juhatuse liikme palga suurus ja maksmine

Oluline on arvestada aastatulu. Aastatuluga kuni 14 eurot on maksuvaba tulu eurot aastas, aastatulu kasvades 14 eurolt 25 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile - ÷ 10 × tulu summa - 14aastatuluga üle 25 euro on maksuvaba tulu 0. Kui bruto sissetulek on Kui teil aasta jooksul muid sissetulekuid ei ole, siis saate isegi pisut tagasi. Minu kuupalk on hetkel eurot bruto.

Kui oletada, et sellele võiks lisanduda Kui te saate tulu ainult ühelt tööandjalt, siis veenduge, et olete talle maksuvaba tulu avalduse esitanud ning tööandja arvutab automaatselt teile maksuvaba tulu vastavalt teie palgale. Kui ma teenin eurot siis palju ma taga sa Kui see on teie ainuke sissetulek ja maksuvaba tulu võetakse juba aasta jooksul arvesse ning teil ei ole mahaarvatavaid kulusid eluasemelaenu intressid, koolituskulud, täiendav maksuvaba tulu alates 2.

Töötan spetsialistina oma valdkonnas arstina. Minu brutotulu sõltub erinevatest asjaoludest, näiteks valvetest. Seega suhteliselt kõikuv. Kui siiani arvestati minul miinimumi ja ülejäänud läks maksu alla, siis kuidas saab olema järgmisest aastast.

 У него есть охрана.

Kui brutotasu on näiteks eurot, kas siis järgmisest aastast hakkan ma vähem palka saama kui sel aastal? Teie maksuvaba tulu on null ja võrreldes selle aastaga jääb palgalt 36 eurot vähem kätte.

Omanik on alustavale firmale teinud kahe aasta jooksul sissemakseid - nn omaniku laen. Järgmisest aastast oli plaanis hakata laenu tagasi maksma. Kas seda tõlgendatakse siis alates järgmisest aastast tuluna ja maksustatakse?

Laenu tagasimakseid ei käsitata isiku tuluna. Kui mul on tasu lepingus tunnipõhine ja tööandjaga kokku lepitud netos siis mis moodi peaksin mina seda arvestama või palju ma kaotan?

Kuna tunni töö siis on mul iga kuu erinevad tunnid.

Olenevalt kuust jäävad tunnid tundi kuus. Suvel hooajal võib juhtuda et tuleb ka tundi kuus ja niimoodi ei oska ma elus ette näha palju see aastane sissetulek võib olla. Tööandja deklareerib ja arvestab teie brutotasu ja kohaldab sellele vastavat maksuvaba tulu. Kui teil teisi sissetulekuid ei Ma palun liikme suuruse kohta, siis ei pea te maksuvaba tulu ise arvestama. Kui ma saangi reaalselt miinimum palka.

Siis tuleb palk natukene üle miinimumi. Muid sissetulekuid ei ole. Millise avalduse peaksin siis oma tööandjale tegema, et mitte hiljem juurde maksta? Kui teie sissetulek jääb alla euro kuus või alla euro kuus, siis kohaldub teile maksuvaba tulu eurot kuus ja esitage tööandjale avaldus seda arvestada kui maksuvaba tulu avaldus pole varem esitatud.

Kuidas ikkagi toimida kahe töökoha korral, kui brutotulu üle ? Tuleb brutotöötasud liita ja leida kalkulaatori abil internetis leitavad teile kohalduv maksuvaba tulu suurus ning esitada ühele tööandjale avaldus, et ta selles summas teile maksuvaba tulu kohaldaks. Nii toimides ei pea te tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksma.

Kui olen tööle vormistatud käsunduslepinguga ja käin tööl Suurenda video võimalustele, mitte iga päev ja palk on alla euro, kas sealt siis uuest aastast enam makse maha ei lähe? Just, kui teie igakuine tasu jääb alla euro kuus, siis teil tulumaksukohustust ei teki.

Mis summa panna tulumaksuvabaks miinimumiks, kui ma ei taha kaotada praegusest palgast, kuid ei taha ka järgmine aasta juurde maksta? Ei ole ju iga kuu sama palk, kui sa vahepeal puhkad, oled haigus- või hoolduslehel, saad vahepeal tulemuspalka või preemiat. Kõik sõltub teie sissetuleku suurusest.

Soovitame kasutada interneti kalkulaatoreid, et leida õige summa, mis teile igakuiselt maksuvaba tuluna kohaldada. Teenin brutos Ja sellega seoses ei pea kuskile mingi avaldust esitama?

Väga õige. Töötan poole kohaga ja minu palk on eurot kuus, millest maksan sotsiaalmaksu, tulumaksu ja töötuskindlustusmaksu.

  • KÄSITÖÖ ost-müük-vahetus
  • Kinga suurus peenis

Kätte saan umbes euro ringis. Mida minul on vaja teha?

koore, et suurendada muudi liige Kuidas moota liige paksust

Teie ei pea midagi tegema, kui olete maksuvaba tulu avalduse tööandjale esitanud, siis rakendub teile maksuvaba tulu eurot. Pank saadab sama summa tuludeklaratsioonile-palk. Päevaraha on ju maksuvaba Piirmäära ulatuses makstud päevaraha on maksuvaba ja see ei lähe teie aastatuluna arvesse. Kui päevaraha on makstud üle piirmäära, siis deklareeritakse see palgatuluna ja see läheb teie aastatuluna arvesse ning mõjutab seeläbi maksuvaba tulu.

Kui igakuine brutotulu on napilt üle Kui te olete kindel, et see ongi kogu aasta maksustatav sissetulek ning ühelgi kuul sissetulek üle euro ei lähe nt makstakse preemiatei pea te midagi tegema - kui olete tööandjale maksuvaba tulu avalduse andnud, arvestab ta iga kuu tulumaksu vastavalt seadusele.

Kui te selles aga kindel pole, oleks mõistlik hinnata aastapõhiselt kuu keskmist sissetulekut ja sellest lähtuvalt tööandjale maksuvaba tulu summa öelda. Lõplik maksuarvestus selgub teie tuludeklaratsiooni alusel. Kui aasta jooksul sai maksuvaba tulu lubatust vähem kasutatud, saab tuludeklaratsiooniga tulumaksu tagasi. Kas lastetoetus on ka sissetulek?

Lastetoetus on maksuvaba, seda tuludeklaratsioonis ei deklareerita ja aastasissetulekuna ei arvestata. Kas alimendid Ma palun liikme suuruse kohta ka tulu, mis läheb tulu arvestusse? Alimendid ei lähe aastatuluna arvesse. Elatis ei ole maksustatav tulu. Aga aastaid sissenõutud elatisvõlg mis nüüd kaootiliselt laekub, kas see on? Elatisvõlg ei ole ka maksustatav tulu.

Kas täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral on kehtiv ka Kui on, kas siis on võimalik, et töötaja, kes teenib 2 töökohast kokku rohkem kui Sama küsimus ka ülalpeetava abikaasa olemasolu kohta? Alates teisest lapsest on täiendav maksuvaba tulu eurot aastas. See on väiksem summa kui maksuvaba tulu eurot aastas. Ülalpeetav abikaasa, kel ei ole tulusid, saab oma tuludeklaratsiooniga teisele abikaasale üle anda maksuvaba tulu eurot aastas.

Lähen aprill dekreeti, saan dekreedi raha. Jah, nii rasedus- ja sünnituspuhkuse tasu kui ka vanemahüvitis on tulumaksuga maksustatavad. Teile ettenähtud vanemahüvitise maksuvabastusega arvestab Sotsiaalkindlustusamet. Teenisin aastal ületunnitöö tõttu igal kuul oma tavalisest palgast suurema summa ning aasta aprillis lähen sünnitus-ja raseduspuhkusele. Alates jaanuarist ma enam ületööd ei tee ja palk jääb kuni aprillini samaks. Tööandja palus mul esitada aasta lõpuks avaldus oma tulumaksuvabastuse suuruse kohta.

Avaldusse kirjutan selle summa, mis tuleneb lepingusse märgitud brutotöötasust, sest enam ületunnitööd ei tee.

Lugupeetud arupärijad! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Arupärimine, millele ma vastama hakkan, käsitleb riigi varusid. Arupärimise ajend on Rakvere Viljasalves hoitud riigi teravilja julgeolekuvaru vargus.

Mis aga juhtub alates aprillist, kui saan sünnitus-ja raseduspuhkuse hüvitise ning alates augustist vanemahüvitise? Ma palun liikme suuruse kohta ei ole täpselt kindel, mis summa sealt kujuneb, sest Kas pean aprillis esitama uue tulumaksuvabastuse avalduse ning seekord sotsiaalkindlustusametile?

Ka niimoodi võib keset aastat oma tulumaksuvaba summa suurust muuta? Mis summa ma peaks kohe kirjutama, et ma rahadega ei kaotaks ning Aitäh Sotsiaalkindlustusamet hakkab teile maksma vanemahüvitist ja teil tuleb esitada avaldus neile. Selleks ajaks on teile väljamakstud ka sünnitus- ja raseduspuhkuse hüvitis ning te saate liita selle summa teile väljaarvutatud vanemahüvitisele, et välja kalkuleerida aasta lõpuni teile kohalduva maksuvaba tulu suuruse.

Aasta kestel võib avaldust ja maksuvaba tulu suurust muuta. Kui aastane maksutulu aastal ületab euro piiri, kas see tähendab, et tulude deklareerimisel Maksu- ja tolliamet paneb selle informatsiooni ka oma kodulehele üles.

Kas maksustatava tulu hulka arvatakse ka puudega lapse täiendava puhkepäevatasu? Jah, aastase tulu hulka kuuluvad kõik tulumaksuga maksustatavad tulud, sh puudega lapse täiendava puhkepäevatasu.

Kuhu peab avalduse esitama lapsehoolduspuhkusel olev ema? Ja millise summa arvestan tulumaksuvabaks? Kui te olete maksuvaba tulu avalduse Sotsiaalkindlustusametile juba esitanud ja saate üksnes emapalka vanemahüvitistsiis ei pea te uut avaldust esitama.

Teile ettenähtud maksuvabastusega arvestab Sotsiaalkindlustusamet automaatselt. Olen hetkel lapsehoolduspuhkusel, see lõppeb Kuidas ma saan arvutada enda tulu Teie peaksite lähtuma Mul on 5 last.

Mida see uues süsteemis tähendab? Laste arv maksuvaba tulu süsteemi kuidagi ei mõjuta. Kui ei ole, siis kuna see saab tulumaksuvabaks? Kas siis kui laps käib vähemalt 1 päeva ka tööl ja palju ta peaks minimaalselt teenima et see arvesse läheks?

Kui üüritulu saab pere teine või hilisem laps, kuidas siis lapse üüritulult maksevabastus ja mis suuruses on? Kui pere esimene laps saab üüritulu eurot kuus, siis deklareerib ta selle oma tuludeklaratsioonis ja talle Ma palun liikme suuruse kohta alates Kui üüritulu saab pere teine või kolmas laps, siis on see tema maksustatav tulu, mis vähendab vanema õigust täiendavale lapse maksuvabale tulule.

Kuna lapsel on juba endal tulu, siis vanem ei saa täiendavalt lapse eest maha arvata eurot. Kui esimene laps saab lisaks üüritulule ka töötasu, siis töötasu kuulub maksustamisele kõigi tööjõumaksudega.

Kas ja kuidas mõjutab maksuvaba miinimumi täiendav maksuvaba tulu laste ülalpidamisest? Soovin peres ainsana töölkäivana hakata saama isapalka, samas ise täiskoormusel tööl olles. Palk bruto. Järgmine aasta bruto. Mis moodi palgad kujunevad selliste summade juures.

Kas märtsis jõustub vanemapalga täis osa säilimine kui saadav töötasu ei ületa ? Kuna teie küsimus puudutab vanemahüvitis, siis vanemahüvitise kujunemist ja vanemhüvitisele kohaldatavat maksuvaba tulu suurust saab teile selgitada Sotsiaalkindlustusamet.

Kuidas maksumuudatus mõjutab vanemahüvitist? Kui Kas sellisel juhul Koor suurendab liige olukord vanemahüvitise seadusest tuleneva eesmärgiga kooskõlas?

Vanemahüvitise suuruse osas saab selgitusi anda Sotsiaalkindlustusamet. Kas ühisdeklaratsioon aasta osas kehtib? Ja alates esitatavana enam ei ole seda? Uue korra järgi saab abikaasale üle anda oma kasutamata maksuvaba tulu, kui enda tulud jäävad alla euro ja abikaasade tulud ei ületa kokku 50 eurot aastas, ning veel saab abikaasa üle anda oma kasutamata soodustused, st eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja laste täiendava maksuvaba tulu kasutamata osa.

Meil on kahe puudega lapse pere, ema tööl ei käi hooldab lapsi, isa töötab kahe kohapeal kokku teenib eurot.

Praegu on ühisdeklaratsiooniga 2 1 tulumaksumiinimumi! Mida teha kas peab pool palka mustalt teenima? Tõepoolest järgmisest aastast ühisdeklaratsiooni enam esitada ei saa. Kui ema on kodune ja tulu ei teeni, siis saab ema isale üle anda maksuvaba tulu euro ulatuses. See muudatus kehtib juba Kui abikaasa pole töötanud deklareeritaval aastal ühtegi päeva või 1 päeva, kas on erinevust või kuna on erinevus?

Kui üks abikaasa ei saa tulu või saab tulu nt 1 päeva töötasu, üüritulu vm alla euro aastas, siis saab ta kasutamata osa üle anda teisele abikaasale. Laps saab üüritulu deklareerida oma tuludeklaratsioonis ja talle kehtivad maksuvaba tulu arvestamisel samad reeglid, mis täiskasvanule.

Kas Pensioniametile peab uue avalduse esitama? Olen kohanud pensionäre, kes seda on teinud.

Kui olete mittetöötav pensionär, siis teie maksuvabastuse arvutab sotsiaalkindlustusamet automaatselt. Kui te ei taha, et sotsiaalkindlustusamet maksuvaba tulu teie pensionilt arvestaks, siis võtke nendega ühendust e-kirja või telefoni teel.

Minu abikaasa saab soodus pensioni, kuid käib ka tööl. Kuidas tema pensioni nüüd arvestatakse ja kas ta maksab selle pealt ka tulumaksu? Töötaval pensionäril on õigus esitada maksuvaba tulu avaldus kas: üksnes tööandjale, siis kuulub pension esimesest eurost tulumaksustamisele üksnes sotsiaalkindlustusametile, siis kuulub töötasu esimesest eurost tulumaksustamisele tööandjale ja sotsiaalkindlustusametile juhul kui pension ja brutotöötasu on mõlemad alla euro, siis kokku on pensionile ja brutotöötasule õigus.

Palun selgitage lühidalt uue eraisiku maksustamis põhimõtteid ja kas võimalik ka vana süsteemi jätkata?

Maksuvaba tulu summa saab välja arvestada kalkulaatorite abil, mis on leitavad internetis, nt www. Varem esitatud avalduse alusel arvestab Sotsiaalkindlustusamet automaatselt maksuvaba tulu eurot. Kui minu pension on eurot, kas ma pean maksuametile avalduse tegema? Maksu- ja tolliametile ei pea avaldus esitama.

Sotsiaalkindlustusamet arvestab teile maksuvaba tulu. Mina saan eurot pensioni kuus, muid sissetulekuid ei ole. Kas minu pensionilt hakatakse võtma tulumaksu? Teile kohaldub maksuvaba tulu eurot ja tulumaksuga maksustatakse 41 eurot. Miks töötavad pensionärid kaotavad kõige rohkem? Kõige rohkem kaotavad need pensionärid, kes teenivad kuus keskmiselt üle euro. See on seotud sellega, et üldine maksuvaba tulu tõuseb euroni, kuid kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionitelt. Kas ma saan õigesti aru, et kui töötav pensionär kirjutab tööl avalduse tulumaksu arvestamiseks, siis pensioniametisse ei ole vaja minna?

Esmalt tuleks kokku liita kõik sissetulekud, sh töötasu ja pensioni, et teada saada, millisele maksuvaba tulule teil õigus on. Kui selle maksuvaba tulu suuruse saate kõik võtta kasutusele tööandja juures, siis sotsiaalkindlustusametile avaldust esitama ei pea. Kui töötasu on väiksem kui maksuvaba tulu suurus, siis on võimalik esitada sotsiaalkindlustusametile avaldus, et maksuvaba tulu suurusest puudu jäävas osas arvestaksid maksuvaba tulu nemad.

Kui pensionäril on ka muid tulusid, mida tuludeklaratsioonis deklareerida, siis võetakse arvesse ka ülejäänud 50 eurot.

Kui pension on ainukene tulu, siis ei ole millegi osas ülejäänut 50 eurot maksuvabastus kohaldada. Kui minu eripension on ja läksin tööle, ning töötasu on eurot, siis kas ma pean esitama üldse maksuvaba tulu arvestamise avalduse?

Kui teie brutotöötasu on eurot kuus, siis teie brutosissetulek kujuneb eurot kuus, millele kohaldub maksuvaba tulu eurot kuus. Teil on õigus esitada Sotsiaalkindlustusametile avaldus, kuid kui te arvestate väiksema maksuvaba tulu summaga, siis ei pea te Kas töötav pensionär Ma palun liikme suuruse kohta esitama kaks avaldust tööandjale ja pensioniametisse? Kui jätta tulemaksuvabastus esitamata, kas tehakse väljamakse pärijatele, kui pensionär lahkub siitilmast enne tulumaksu tagastuste tähtaega?

Kui töötava pensionäri pension ja brutotöötasu mõlemad on alla euro kuus, siis võib esitada kaks avaldust. Oluline on, et tulud kokku ei ületa eurot kuus.

Kui jätta avaldus esitamata, siis on õigus tuludeklaratsioon esitada pärijatel ja enammakstud tulumaks tagastatakse pärijatele. Kas töötaval pensionäril on targem esitada maksuvaba miinimumi taotlus pensioniametile või tööandjale?

Kuidas saan arvestada ette oma aasta sissetulekut, kui töötasu sõltub boonustasudest ja see omakorda tööga seotud klientide käitumisest? Siis ta uut avaldust Sotsiaalkindlustusametile esitama ei pea. Varem esitatud avalduse alusel arvestab Sotsiaalkindlustusamet eurose maksuvabastusega pensionilt automaatselt.

Vabatahtliku kogumispensioni väljamaksete maksustamise põhimõtted ei muutu. Samas väljamaksete maksustamine ja maksumäär inimese tuludeklaratsioonis ei muutu. Kui III samba väljamaksed on maksuvabad, siis need inimese aastatuluna arvesse ei lähe ja neid tuludeklaratsioonis ei deklareerita. Kas pensionär, kes ei tööta peab ka kuskile avalduse esitama? Samuti, mida peab tegema töötav pensionär? Mittetöötav ja pensioni saav inimene ei pea selleks, et tema pensionile rakendataks maksuvaba tulu, midagi tegema.

Sel juhul arvutab maksuvaba tulu sotsiaalkindlustusamet automaatselt. Töötav pensionär peab üle vaatama, kas ja kellele ta on esitanud maksuvaba tulu avalduse. Oluline on, et te olete esitanud ainult ühe maksuvaba tulu arvestamise avalduse. Kui töötava pensionäri pension ja palk on mõlemad alla euro, siis võib ta esitada kaks avaldust nii Sotsiaalkindlustusametile kui ka tööandjale.

Oluline on, et maksuvaba tulu kohaldatakse kokku euro ulatuses, mitte rohkem. Olen hetkel töötu kuni veebruarikuuni Uuest aastast terendab võimalus töötada, kuid seda töövõtu lepinguga ja seda ka mitme tööandja juures. Kuidas hakkab välja nägema minu tulumaksu maksmine? Esmalt tuleks kokku liita kõik eeldatavad sissetulekud, sh töötasu ja pensioni, et teada saada, millisele maksuvaba tulule teil õigus on.

Kui selle maksuvaba tulu suuruse saate kõik võtta kasutusele ühe tööandja juures, siis sotsiaalkindlustusametile avaldust esitama ei pea. Kui töötasu on väiksem kui maksuvaba tulu suurus, siis on võimalik esitada ka sotsiaalkindlustusametile avaldus, et maksuvaba tulu suurusest puudu jäävas osas arvestaksid maksuvaba tulu nemad. Minu pension on eurot. Kas sellele kehtib ka eurone tulumaksuvabastus?

Kuidas suurendada liikme tohusat viisi ja ilma Peenise mootmete seade

Siiani on minu pensionilt tulumaksu arvestatud. Eesti Väärtpaberi Keskus arvestab ka tulumaksu iga kuu maha, kätte saan 35 euro ringis. Kas sinna peab esitama avalduse et tulumaksu mitte maha arvata? Uuest aastast kohaldub teile maksuvabastus euro ulatuses nii i kui ka II samba pensioni väljamaksetele kokku. Tulumaksukohustus tekib teil ainult eurot ületavas osas.

Kas mittetöötav pensionär peab kontrollima sotsiaalametis tulumaksuvabastuse tõendi olemasolu? Kui seda ei ole, kas tulumaks peetakse automaatselt jaanuarimakselt kinni esimesest eurost? Kui siiani on üldist maksuvaba tulu eurot kuus teile kohaldanud Sotsiaalkindlustusamet, siis ei ole teil uut avaldust vaja esitada.

Kui teil ei ole varasemalt Sotsiaalkindlustusametile avaldust esitatud, siis peetakse alates jaanuarikuust teie pensionilt tulumaks kinni alates esimesest eurost.

Saan tulumaksuga maksustatavat pensioni, tulumaksuga maksustatavat 2. Kas pean midagi ette võtma, et optimeerida uue seaduse valguses tulumaksusummat minule soodsamas suunas? Kui töötasu ega pension ei ületa kumbki eurot ehk teil ei ole võimalik ühe sissetulekuga kogu maksuvaba tulu arvesse võtta, siis on töötaval pensionäril võimalus maksuvaba tulu jagada. See tähendab, et kui näiteks pension on eurot brutos, siis esitada sotsiaalkindlustusametile avaldus maksuvaba tulu arvutamiseks eurolt ning eurolt paluda arvestada maksuvaba tulu töötasult.

Siis saate kogu maksuvaba tulu kuuarvestuses ära kasutada.

Seadus määrab kindlaks riigireservi liigid, nende valitsemise korra ning reguleerib suhteid, mis tekivad riigireservi moodustamisel, hoidmisel, uuendamisel ja kasutamisel, ning sätestab ka vastutuse seaduses toodu rikkumisel.

Seaduse kohaselt on riigireserv Eesti Vabariigi julgeolekut ja sõltumatust tagav materiaalsete ressursside ja tehniliste vahendite kogum, mis võetakse kasutusele hädaolukorras ning sõjaseisukorra ajal.

Riigireserv koosneb julgeolekuvarudest, ettevõtja tegevusvarudest, mobilisatsioonivarudest ning munitsipaalvarudest. Julgeolekuvaru on riigi käsutuses olev ressursside kogum, mis võetakse kasutusele elanike elutegevuse tagamiseks hädaolukorras ja ka kaitseväe vajaduste rahuldamiseks sõjaseisukorra ajal.

Riigireservi seadus määrab kindlaks julgeolekuvaruga tegelevad ministeeriumid: Põllumajandusministeeriumi toiduainete osas, Sotsiaalministeeriumi ravimite ja meditsiinivahendite osas ning Siseministeeriumi tulekustutus- ja päästevahendite ning varustuse osas.

Julgeolekuvaru nomenklatuur ja kogused on riigisaladus. Põllumajandusministeerium korraldab toiduainete julgeolekuvaru toiduteravili, konservid jm haldamist. Toiduainete varu maksumus soetushindades seisuga Sotsiaalministeerium korraldab ravimite ja meditsiinivahendite julgeolekuvaru, selle hoidmiseks on ministeerium sõlminud lepingu Tartu Ülikooli Kliinikumiga. Nimetatud varu maksumus käesoleva aasta alguse seisuga oli üle nelja miljoni krooni. Siseministeerium korraldab tulekustutus- ja päästevahendite ning varustuse julgeolekuvaru, sealhulgas gaasimaskid ja mitmesugused aparaadid, hoidmist.

Hoidmisega tegelevad erinevad sõjaväestatud üksik-päästekompaniid. Varu maksumus soetushindades on veidi üle ühe miljoni krooni. Varu ei ole viimastel aastatel uuendatud ning see tuleb lähiaastatel tõenäoliselt maha kanda. Ettevõtja tegevusvarudel, mobilisatsioonivarudel ning munitsipaalvarudel ma pikemalt ei peatu, sest need on jäänud põhiosas loomata.

Lisaks on mitme muu õigusaktiga ette nähtud erinevate varude moodustamine. Vedelkütuse miinimumvaru seaduse kohaselt peab riik looma viie päeva varu. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse kohaselt määratakse Vabariigi Valitsuse määruses tervishoiuteenuse osutaja ravimite ja meditsiinivahendite tegevusvaru moodustamise tähtajad, kogused ja kord.

Tervishoiuamet sõlmis selle raha eest tegevusvarude moodustamise lepingu nelja haiglaga. Mida kavatseb riigikontrolör ette võtta riigi strateegiliste reservide tagamiseks?

Kas nende olemasolu on sel aastal kontrollitud? Käsitlen viimaste aastate teravilja julgeolekuvaru alaseid auditeid, arvestades, et see varuliik moodustab rahaliselt põhiosa varudest.

Juhtisime ministeeriumi tähelepanu, et puuduvad kinnitatud toiduteravilja julgeolekuvaru miinimum- ja maksimumkogused, nagu seda nõuab riigireservi seadus, ning et varude arvestus ministeeriumi raamatupidamises ei ole nõuetekohane. Raamatupidamist on praeguseks korrastatud, kinnitatud kogused aga puuduvad käesoleva ajani.

Juhtisime tähelepanu, et varu uuendamiseks kasutatav riigi raha ei saa seista äriühingu arvel ja teenida talle tulu. Riigikontrolli ettepanekul kandis AS Eesti Viljasalv rohkem kui 48 miljonit krooni Põllumajandusministeeriumi arvele. Sellest aastast toimuvad tehingud varu uuendamiseks juba riigikassa kaudu. Lõpetati julgeolekuvaru rahast teraviljakasvatajatele laenude andmine. Põllumajandusministeeriumi Aastainventuuride andmed näitasid viljakoguseid olema pidanutest väiksematena.

Ministeeriumi vastus oli paraku formaalne. Viljainventuuride tegemise korda ei ole ministeerium kinnitanud kuni tänaseni.

Põllumajandusministeeriumi esindaja on osalenud AS-i Eesti Viljasalv töötajate poolt vilja asukohtades läbiviidud aastainventuurides.

Kuigi need viidi läbi ainult kord aastas ning hoidjad teadsid nendest pikka aega ette ning kuigi inventuuride tegemiseks puudusid kord ja kehtestatud protseduurid, ei tekitanud see ministeeriumi töötajates mingisuguseid küsimusi. Riigikontrolöri põhiseaduslik ülesanne on esitada iga aasta Riigikogule ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest.

Eelmise aasta sügisel, kui kavandasime Selleks kavandasime Praegu on käimas audit "Riigi teraviljareservi moodustamine, säilimine ja uuendamine", mis lõpeb kavakohaselt juulis. Riigikontrolli Ma palun liikme suuruse kohta osales märtsis-aprillis riigireservi julgeolekuvarusse kuuluva toiduteravilja inventuuridel kõigis elevaatorites.

Inventuuride põhjal tehti kindlaks puudujääkide täpsed suurused.