Liikmete suurimad suurused

Margus Tsahkna, IRL, eurot5. Ülejäänud poliitikud peavad leppima alla 80 euro suuruse sissetulekuga. Remo Holsmer, Reformierakond, eurot8. Sven Sester, IRL, 73 eurot Deniss Boroditš, Reformierakond, eurot7.

Liikmete suurimad suurused

Põhikirjaga peab määrama nende kapitalide kasutamise korra ja otstarbe. Liikme lahkumisel makstav hüvitus 1 Liikmesuse lõppemisel on liikmel õigus saada tagasi tasutud osamaks. Hüvituse määramisel ei arvestata reservkapitali.

Liikmete suurimad suurused

Üldkoosolek võib hüvituse maksmise tähtaega võrreldes seaduse või põhikirjaga sätestatuga mõistlikult pikendada, kui väljamakse tegemine põhjustaks vastavalt asjaoludele ühistule olulist kahju või seab kahtluse alla ühistu tegevuse jätkumise.

Ühistu liikmete vastutus 1 Kui põhikirjaga on ette nähtud ühistu liikmete isiklik täielik vastutus või lisavastutus, kohaldatakse ühistu ja tema liikmete vastutusele vastavalt täisühingu ja selle osanike vastutuse kohta sätestatut.

Liikme vastutuse vähendamine või välistamine kehtib kolmanda isiku suhtes vastava kande tegemisest äriregistrisse.

2018 was a boring year for phone fans. What were our favourites?

Liikme kohustused, mis on tekkinud enne põhikirja muutmise otsuse jõustumist, jäävad kehtima. Aga üks katusorganisatsioon võiks olla nii suur nagu Eesti suurimad parteid.

Liikmete suurimad suurused

See on juba nii suur, et seadusandjad või täitevvõim ei saaks ettevõtlusorganisatsioonist mööda vaadata. Et meiega kindlalt arvestataks," rääkis Rits. Piirkonniti: Kärdla piirkonnast 1 liige, Käina piirkonnast 1 liige, Kõrgessaare piirkonnast 1 liige, Emmaste piirkonnast ja Nurste piirkonnast kokku 1 liige, Pühalepa piirkonnast 1 liige. Nõukogu liikmeks ei või lisaks seaduses sätestatule ilma volinike koosoleku vastava otsuseta olla: konkureeriva äriühingu omanik või tema lähedased sugulased abikaasa, laps, õde, vend, vanem ; konkureerivas äriühingus töötav või nende juhtimisorganitesse valitud isik ning nende lähedased sugulased; ühistuga samal tegevusalal füüsilisest isikust ettevõtja ning tema lähedased sugulased; ühistus töötavaid isikud; ühistu juhatuse liikme või audiitori lähedased sugulased.

Liikmete suurimad suurused

Juhatus Juhatus on Ühistu alaliselt tegutsev juhtimisorgan. Juhatus on kuni kolme liikmeline. Hoiu-laenuühistu liikme osamaks 1 Hoiu-laenuühistu liikme osamaksu suurus on vähemalt krooni.

Liikmete suurimad suurused

Hoiu-laenuühistu reservkapital ja muud reservid 1 Hoiu-laenuühistu kohustuste tagamiseks moodustatakse reservkapital, mille suurus peab olema vähemalt pool osakapitalist, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat määra. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, peatatakse reservkapitali suurendamine kasumieraldiste ja intresside arvel. Võrreldes Aasta jooksul on parteist lahkunud inimest.

Novembri lõpus äriregistrisse kantud erakond Rahva Tahe pole endiselt liikmete nimekirja avalikustanud.

Liikmete suurimad suurused