Liikme suurus vastavalt kasvule,

Veel enne koroonakriisi, Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui te veebilehte külastate.

Liikme suurus vastavalt kasvule

Linnavalitsus loobub ka tänavu linnajuhtide palgatõusust Tallinna linnavalitsuse liikmed otsustasid koroonaepideemi a mõjust tingitud majanduslikku olukorda arvestades loobuda teist aastat järjest linnavalitsuse liikmete palkade indekseerimises t. Kõik meie linnajuhid teevad oma tööd pühendumuse ja vastutustundega ning kahtlemata on seoses koroonaepideemi aga kõigil mu kolleegidel töökoormus kasvanud.

Liikme suurus vastavalt kasvule

Ühtekokku oleks kahe aasta lõikes ehk Vaatamata linnajuhtide palgatõusust loobumisele, ei ole Tallinn loobunud palgatõusust teiste oluliste valdkondade töötajatele. Viimsel kolmel aastal ehk on linn tõstnud palku nii sotsiaalhooleka nde- haridus-kultuuri- kui ka noorsootöötajat el, milleks oli linnaeelarves ette nähtud ligi 14 miljonit eurot.

Liikme suurus vastavalt kasvule

Tallinna linnajuhtide töötasu määr indekseeritakse iga kalendriaasta 1. Kõrgemate riigiteenijate palgamäära indeksi väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaind eksi eelmise aasta kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlus tuse osa laekumise aastasest kasvust. Indekseerimine puudutab Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava töötasu või hüvitise suurust.

Liikme suurus vastavalt kasvule

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu Veel enne koroonakriisi,