Liikme suurus toimub. 1. Üldsätted

Kui selgub, et ühist eesmärki pole või keegi ei taha vastutada, võib hakata mõtlema sellele, kas ühingut üldse enam vaja on. Auditi komitee 7. Ühistu liikmete vastutus 1 Kui põhikirjaga on ette nähtud ühistu liikmete isiklik täielik vastutus või lisavastutus, kohaldatakse ühistu ja tema liikmete vastutusele vastavalt täisühingu ja selle osanike vastutuse kohta sätestatut. Näiteks MTÜ Tervislik toit teeb regulaarseid toidutunde — sealsed osavõtjad ei pea olema ühing liikmed, pigem on nad sihtrühm.

Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit. Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat. Liikmemaksu reglement 1.

Juhatuse liikme palga suurus ja maksmine

Üldsätted 1. Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu edaspidi Liit liikmeks võivad Liikme suurus toimub Liidu põhikirja nõuetele vastavad juriidilised isikud.

\

Liidu liige on kohustatud tasuma liikmemaksu vastavalt Üldkoosoleku poolt poolt kinnitatud liikmemaksu reglemendile. Liikmemaks 2. Liikmemaksu arvutamise aluseks on liikme realiseerimise netokäive. Liikmemaksu määrad täisliikmetele on järgmised: 2. Assotsieerunud liikmele kohaldatava liikmemaksu suuruseks on eurot aastas.

Liikme suurus toimub

Välisfirmade Eestis asutatud filiaalidele kohaldatakse liikmemaksumäärasid vastavalt punktis 2. Juhatusel on õigus kokkuleppel liikmega valida käesolevast korrast erinev liikmemaksu arvestamise mudel tingimusel, et alternatiivse skeemi alusel arvestatav liikmemaks ei ole väiksem kui käesoleva korra järgne summa.

Liikmemaksu reglement

Tähtajad 3. Liikmemaksu suurus kehtestatakse Liidu majandusaastaks. Liikmemaksu tasumine toimub igakuiselt vastavalt Liidu poolt esitatud arvele teatisele.

  • Mittetulundusühingute seadus – Riigi Teataja
  • Juhatuse Koosolekud |
  • Liikmed on ühingu kõige olulisemad nn.
  • Liige, kuidas ergutada ja suurendada

Kokkuleppel juhatusega on liikmel õigus tasuda liikmemaksu erinevalt p. Liikmed teatavad lõppenud kalendriaasta realiseerimise netokäibe hiljemalt iga aasta 1.

Juhul, kui liige ei esita punktis 3. Vastutus 4.

Tulundusühistuseadus (lühend - TÜS)

Liikmemaksu maksmata jätmisel vastutavad liikmed põhikirja sätete kohaselt. Juhatusel on õigus kinnitada liikmemaksude võlgnevuste ajatamise graafik.

Liikme suurus toimub

Mõjuvate põhjuste puudumisel liikmemaksu tähtajaks tasumata jätmisel või selle osaliselt tasumata jätmisel võib liige kaotada juhatuse vastava otsuse alusel hääleõiguse kuni võlgnevuse likvideerimiseni.

Kinnitatud

Liikme suurus toimub