Liikme suurus 18 aastat

Seetõttu võib arvata, et juhatuse esimehe teenistus sisaldub juhtimis- ja konsultatsiooniteenuste summas. Näide 2.

Tarbimiskaal on leibkonnaliikme tarbimisele vastav arvestuslik kaalmis võtab arvesse leibkonna ühistarbimist.

Siiski on tegemist arvestuslike tarbimisühikutega, mis on ümardatud ja määratakse kokkuleppeliselt. Tarbimiskaalude kasutamine muudab erineva suuruse ja vanuskoosseisuga leibkondade tarbimise paremini võrreldavaks.

Kuidas suurendada liikme seda massaazi

Tarbimiskaalude kasutamine tugineb asjaolule, et tarbimiskulud leibkonnas ühe leibkonnaliikme kohta on väiksemad kui üksi elaval inimesel, sest teatud kaupu ja teenuseid kasutavad mitu leibkonnaliiget ja vastavad kulud nt eluasemekulud jagunevad mitme leibkonnaliikme peale.

Tarbimiskaale kasutatakse vaesuse mõõtmisel, aga ka leibkonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste määramisel.

Ulemine suurused liikmete

Eurostat kasutab suhtelise vaesuspiiri arvutamisel tarbimiskaale, kus: [3] esimese täiskasvanud leibkonnaliikme tarbimiskaal on 1,0 leibkonna iga järgmise täiskasvanu ja iga aastase või vanema lapse tarbimiskaal on 0,5 ja leibkonna iga alla aastase lapse tarbimiskaal on 0,3.

OECD on varem kasutanud tarbimiskaale ,5.

Toohoive suurendamiseks liige

Eestis kasutatakse alates 1. Aastatel — kasutati toimetulekutoetuse määramisel tarbimiskaale ,7.

Keskmine liikme suurus 16-17 aastat

Aastatel — kasutati perekonna arvestusliku vaesuspiiri arvutamisel ja sotsiaalabi määramiseks tarbimiskaale ,5, kus perekonna esimese täiskasvanu tarbimiskaal oli 1, kõigil teistel täiskasvanutel ja lastel vanuses 14—18 aastat 0,7 ja kõigil alla 14 aasta vanustel lastel 0,5.