Kunstnike liikme suurus

Aasta alguses välja kuulutatud eriolukord lõi segi paljude kunstnike ja kunstivaldkonna s tegutsejate plaanid ning võttis kunstnikelt ja loovettevõtjate lt niigi hajusad sissetulekud. Normani värskeimad teosed tegelevad migratsiooni valupunktidega, keskendudes mälule ja avalikule arvamusele ning kasutavad uurimuspõhise kunsti performatiivseid väljendusviise.

Puhverdatud otsigutulemused

Seadusemuudatus võimaldas ajutiselt toetusi taotleda leevendatud tingimustel ning suurendas oluliselt toetusi saavate loovisikute arvu. Kultuuriministe eriumi kriisitoetus kunstivaldkonna tugistruktuurid ele võimaldas liidul omakorda teha üürisoodustusi kunstnikest rentnikele ja seeläbi leevendada kasvõi osaliseltki neile osaks saanud majanduslikke probleeme.

Vaata kõiki uudiseid

Kuid keeruliste aegadega käib koos alati ka positiivseid külgi — üle paljude aastate on see sundinud erinevaid kultuuriinstitu tsioone senisest intensiivsemale koostööle kriisi ületamisel, enda olemasolu nähtavamaks tegemisel ja seisukohtade väljendamisel. Liidu eestvedamisel koos EKKAK-i ja KKEK-ga oleme moodustanud töögrupi valdkonna arengukava koostamiseks, valdkonna kitsaskohtade kaardistamiseks ja nii valdkonnale, riigile ning ka iseendile puuduste lahendamise pakilisuse meelde tuletamiseks.

Meil on hea meel teatada, et SA Kunstihoone ja liidu koostöös läbib valdkonna amortiseerunud sümbolhoone lähiaastatel põhjaliku renoveerimise.

Detsembri viimasel nädalal lõpeb liidu majanduse eestvedaja leidmise põhjalik protsess. Peamiselt fotorealistliku maalijana tuntud kunstniku loomingusse kuuluvad ka fotoinstallatsioonid ning Saadoja loomingu moodustavad fotograafilisel kujutisel põhinevad maaliseeriad, mis seovad mehaanilise kujutise maalitehnilise konteksti ja esitusviisiga.

Saadojat huvitab võrdluse tekitamine erinevate foto ja maalitehnikate vahel, kus kompaktne tulemus laiendab valitud temaatilist konteksti. Saadoja soovis kunstnikupalga toel tegeleda süvenenumalt loominguga. Jass Kaselaan on Tallinnas elav ja töötav kunstnik, keda võib pidada üheks Eesti noorema põlvkonna tunnustatumaks skulptoriks.

Projekti Avatud ARS raames EASi toel toimunud ulatuslike rekonstrueerimi stööde tulemusena on legendaarse kunstikombinaad i peahoone muutunud oluliselt kasutajasõbrali kumaks nii loojate kui ka kunstipubliku jaoks — pakkudes võimalust vaadata näituseid ja osta kunstiteoseid, samuti tegutseda töötubades, rentida ruume inspiratsiooni- ja koolituskeskuse.

Kaselaane projekte iseloomustab installatsioonide totaalsus, mis on samas läbi mõeldud pisimagi detailini, arvestades valitud teemat ja projekti toimumispaigana kasutatavat ruumi. Kaselaane peamisteks väljendusvahenditeks on skulptuuri- ruumi- ja heliinstallatsioonid, milles kunstnik kasutab esmapilgul lihtsaid, vaid visuaalsele kogemusele või materjaliga seotud emotsioonidele tuginevaid lahendusi.

Merike Estna on Tallinnas elav ja töötav kunstnik, kes on õppinud Eesti Kunstiakadeemias ning Goldsmithi kolledžis Londonis. Merike Estna looming toetub maaliprotsessi uurimisele, mille kaudu ta läheneb kunstile kui elu lahutamatule osale. Estna kunstipraktika märksõnaks maalikunstis on ebatavalised mustrid ja värvikombinatsioonid, mis laenavad sageli ainest tarbekunstist. Estna teosed kuuluvad lisaks arvukatele kodumaistele ja rahvus-vahelistele erakogudele ka Kumu kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogudesse. Tema loomingu väljunditeks on olnud lisaks isiknäitustele raadiokunsti kontsertetendused LokaalRaadioga ja vabaimpro müraduo Post Horn.

Näitustel osaleb Jüri Kask alates Lisaks enam kui neljakümnele isiknäitusele on Kask osalenud paljudel ühis- ja kuraatori-näitustel Eestis ja välisriikides. Aastal omistati talle Eesti Vabariigi kultuuripreemia ja Kristjan Raua nimeline kunstipreemia, Jüri Kask on intellektuaalne maalikunstnik, kelle mõttemustrite visualiseeringud on ülimalt esteetilised, teravalt nüüdisaegsed ja rafineeritult teravmeelsed. Jüri Kask on modernistlikust traditsioonist lähtuv ja modernismi väärtuseid postmodernistlikule vaatajale vahendav kunstnik, kelle kompromissitu kunstnikupositsioon ja isikupärase käekirjaga maalilooming on püsinud siinse maalikunsti nö eesliinil juba alates Marko Mäetamm on Tallinnas elav ja töötav kunstnik.

Kuidas peenise meeste suurendada

Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia Ta on töötanud Eesti Kunstiakadeemias meistri, õppejõu ja dekaanina. Mäetamm on olnud Eesti kunstiareenil väga edukas kunstnik juba viimased veerandsada aastat, esindanud Eestit Veneetsia Biennaalil aastatel ja ning on pälvinud aastate jooksul mitmeid auhindu ning preemiaid. Lisaks arvukatele isiknäitustele on ta välja andnud projektidel ja loomingul põhinevaid trükiseid ning osalenud aastate jooksul paljudel grupinäitustel ja ühisprojektides.

Liige diimid rahvuste jargi

Loomingus käsitleb Mäetamm isikliku ja ühiskondliku sfääri halle kokkupuutealasid, lähtudes peamiselt autobiograafilistest ja igapäevastest kogemustest, jagades vaatajatega enda hirme, kahtlusi ning sageli ka mõningast peataolekut. Kärt Ojavee on doktorikraadiga disainer, kunstnik ja õppejõud.

Tema loomingus kohtuvad kaasaegsed tehnoloogilised uuendused ja tekstiilikunst, mille praktilisse ja teoreetilisse arengusse Ojavee mitmekülgselt panustab.

Suurenda element folk meetodite abil

Tema installatsioone on eksponeeritud näitustel maailma eri paigus. TÖNK Laura Põld on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia Põld on lisaks arvukatele isiknäitustele osalenud paljudel rahvusvahelistel grupinäitustel ja ühisprojektides ning täiendanud end paljudes nimekates residentuurides.

Samuti stipendiumi pälvinud loovisiku tegevuse muutmiseks tööga võrdsustatud tegevuseks ja sellelt ravikindlustuse ning vanemahüvitise tagamiseks sotsiaalmaksu maksmiseks. Sotsiaalmaksu tasumine võiks kaasneda ka teiste kultuurkapitalis tipendiumidega, mille puhul eeldatakse loometööle pühendumist.

Ulekaalulisus mojutab peenise suurust

Eesti Päevalehe loal avaldame katkendi ilmunud intervjuust: Tema töid võib iseloomustada ka sõnadega juurdlus ja juhtumianalüüs. Koplimets on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia magistriõppe ja täiendanud end fotograafia erialal Praha Etenduskunstide Akadeemias.

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu aastapreemia

Koplimets on kunstnike kollektiivi Visible Solutions OÜ liige ja on osalenud paljudel näitustel Eestis ja mujal. Tema loomingut iseloomustab tehnikale ja tehnilisele vahendatusele omane vaatamisviis. Kuimetit huvitavad nii ikoonilised modernistlikud hooned ja objektid kui ka kaasaegsed mitte-kohad, mis võivad küll endas kanda visuaalseid vihjeid