Alaliste liikmete suurused

Meretöölepingu või muu dokumendi või selle tõlke võib haigekassaga kokkuleppel esitada haigekassa nõutavas mahus. Iga viiest alalisest liikmest võib veto anda resolutsioonile, et takistada selle vastuvõtmist nõukogus, olenemata toetuse suurusest.

ÜRO julgeolekunõukogu koosolek.

  • Sidebar menu Eesti toetab vastutuse, järjekindluse ja läbipaistvuse põhimõtteid.
  • Foto: Andres Putting Riigikogu juhatus kinnitas kümne alalise komisjoni suuruse ning määras ära, mitu kohta saab iga fraktsioon erinevas komisjonis.

Suletud uste taga toimunud assamblee plenaaristungil arutati sellistel teemadel nagu liikmesuse kategooriad, vetoõiguse kasutamise küsimus, geograafiline esindatus, laiendatud nõukogu suurus ja selle töömetoodika ning nõukogu ja assamblee vahelised suhted, vahendas AFP.

Kõneluste eesmärgiks on muuta üks ÜRO kuuest põhiorganisatsioonist, mille ülesandeks on rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamine, esinduslikumaks ning tõhusamaks. Sisuline läbirääkimisprotsess algab märtsis, kuid teemat arutavad assamblee liikmesriigi valitsused ka omavahel.

PEP 609 -- PyPA Governance

Ulatuslike kõneluste teine voor peaks algama mais. Nad usuvad ei nõukogu pole tänase maailma esindamisel enam piisavalt esinduslik,» lisas Ripert, kelle hinnangul nõrgestab see julgeolekunõukogu legitiimsust ja tulemuslikkust.

Ripert avaldas ka lootust, et konkreetete kokkulepeteni reformikavas õnnestub jõuda septembriks.

Alaliste liikmete suurused

Julgeolekunõukogus on kümme roteeruvat liiget, kes valitakse kaheks aastaks ja viis alalist liiget: Venemaa, USA, Prantsusmaa, Suurbritannia ja Hiina. Viimased on alates julgeolekunõukogu loomisest Riigid, mis soovivad saada julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks, peavad salajasel hääletusel koguma kaks kolmandikku assambleeliikmete häältest. Mittealaliste liikmete valimisel lähtutakse geograafilise tasakaalu põhimõttest, mistõttu peab kolm julgeolekunõukogu liiget olema Aafrika, kaks Aasia, kaks Ladina-Ameerika, üks Ida-Euroopa ning kaks Lääne-Euroopa ja teiste riikide regionaalsest grupist.

Alaliste liikmete suurused

Seejuures puudub ajutistel liikmetel vetoõigus. Kava kohaselt kuuluks eelpool mainitud riikide kõrval alaliste liikmete hulka ka kaks Aafrika riiki, millel erinevalt G4 riikidest puuduks siiski vetoõigus.

Alaliste liikmete suurused

Kuigi ÜRO julgeolekunõukogu reformikavale on suur toetus, puudub üksmeel selle osas, kuidas Alaliste liikmete suurused teha. Kõige rohkem seisavad G4 kavale vastu piirkondlikud rivaalid Itaalia, Pakistan ja Argentina, kuid Ühendkuningriik ja Prantsusmaa on teatanud, et toetavad seda.

Alaliste liikmete suurused

Pärast aastaid kestnud läbirääkimisi otsustas peaassamblee siiski möödunud aasta septembris algatada julgeolekunõukogu laiendamist puudutavad kõnelused. Tagasi üles.

  • Vallavolikogu liikmetele ja alalistele komisjonide liikmete volikogu tööst osavõtu eest tasu määramise ja maksmise kord Vastu võetud
  • Ravikindlustus Vabatahtlik kindlustus laevapere liikmele Laevapere liikmel on võimalik alates 1.