Minu foto suurendada liige

Ema andis pojale kaasa. Mind hämmastas liikmete avatus ja sõbralikkus, Narva linnavalitsuse hea Foto Narva noortekeskus Niimoodi saame suurendada noorte aktiivsust ja kaasamist. Maksu- ja Tolliamet.

Minu foto suurendada liige

Audio ja video Perioodika Fotokonkurss "Minu kihelkond" Juba kümme aastat paistavad suurematel Eesti maanteedel liiklejatele silma pruunid kihelkonnasildid. Esimesed tähised avas Eesti Rahva Muuseumi Nüüd, 10 aastat hiljem ERM, EV ja juubelilaulupeo pidustuste aegu jõudis kihelkonnapiiride tähistamine Eesti maanteedel lõpule.

Aktiivsuse näited

Kokku paigaldati silti, mis märgivad kihelkonna piire. Kihelkonnapiirid aitavad meil teadvustada vähemat haldusjaotust sh kirikukihelkondimõista rahvakultuuri keelemurded, rahvaluule, rahvariided, paikkondlikud eripärad ning tugevdada paikkondlikku identiteeti. Kihelkonnapiiride tähistamine on suurendanud huvi kohaliku kultuuripärandi vastu ning andnud tõuke mitmesugustele kihelkondlikele üritustele ja ettevõtmistele.

Eesti Rahva Muuseum tähistab kihelkonnapiiride märkimise suurprojekti lõppemist fotokonkursiga "Minu kihelkond", kuhu on oodatud fotod, mis kujutavad kihelkonnaelu nüüdisajal nii pidu- kui ka argipäeval, nii suvel kui ka talvel, kajastades kihelkonna iseärasusi. Konkursi statuut 1. Eesmärk Fotokonkursi "Minu kihelkond" eesmärk on täiendada Eesti Rahva Muuseumi fotokogu jäädvustustega nüüdisaegsest kihelkonnaelust.

Kuidas see toimib?

Konkursiga soovime kasvatada kogukonnaidentiteeti ning ka nende inimeste teadlikkust oma kihelkondlikust kuuluvusest, kes elavad linnas, kuid kelle vanavanemad puhkavad kodukihelkonna kalmistutel. Kutsume kõiki jäädvustama oma kodukihelkonna argielu ja pidupäeva ning otsima ja leidma kodupaiga eripärasid.

Minu foto suurendada liige

Osalemisõigus Fotokonkursile "Minu kihelkond" on osalema oodatud kõik, kes kodukihelkonda kalliks peavad ja sealset elu jäädvustada soovivad. Eesti Rahva Muuseumi töötajad ning žürii liikmed võistlusel ei osale. Võistlus kuulutatakse välja Võistluse peaauhind on eurot.

0 thoughts on “Suurendamiseks foto liige”

Lisaks antakse välja koostööpartnerite ja maakondlikud eripreemiad ning valdkondlikud auhinnad. Tingimused ja tööde esitamine Konkursile võib Minu foto suurendada liige digitaalseid fotosid aastatest — Fotod tuleb üles laadida ERMi pildisaatjate veebikeskkonda Pildiait.

Fotod peavad olema kirjeldatud, sh peab olema pildistamise kohana ära toodud ka kihelkond valik tuleb teha rippmenüüs; vt kihelkondade kaarti siinvalides kihi kihelkonnad.

Minu foto suurendada liige

Võistlusel osalevad vaid legendiga fotod. Pildifaili lühem külg peab olema vähemalt pikslit. Fotod ei tohi olla retušeeritud või muul moel moonutatud.

Minu foto suurendada liige

Fotol ei tohi olla kuupäeva ega teksti. Fotosid saab konkursile esitada vaid nende autor. Üks autor võib konkursile esitada kuni 5 fotot.

Minu foto suurendada liige

Fotode üleslaadimisel tuleb kindlasti lisada oma kontaktandmed e-posti, aadressi, perenime ning lisainfot foto juures avalikult ei kuvata. Postituse õnnestumist kinnitab vastav teade üleslaadimise lehel.

Teadus ja kogud

Enne avalikustamist kinnitab postitused moderaator. Võistlusel osaleja loovutab foto üleslaadimisega selle varalised õigused Eesti Rahva Muuseumile. Muuseum võtab endale õiguse saadetud fotosid arhiveerida, kasutada uurimistöös ning publitseerida, sh on muuseumil õigus konkursile esitatud töid konkursi ja selle tulemuste tutvustamisel meedias, sotsiaalmeedias ja kodulehel tasuta kasutada. Pildiaida tehniliste tingimustega saab lähemalt tutvuda siin ning lihtlitsentsilepinguga siin.

Hindamisel arvestab žürii nii foto sisukust kui ka kvaliteeti, oluline on pildil kajastatava sündmuse või tegevuse ajaloolis-kultuuriline väärtus tulevastele põlvedele, samuti arvestatakse pildile püütud hetke unikaalsust või igavikulisust. Konkursitingimustele Minu foto suurendada liige vastavaid fotosid žürii ei hinda.

  • Ülevaade agentuuridele - Google'i minu ettevõte Abi
  • Suurendamiseks foto liige
  • Kuidas suurendada
  • Fotokonkurss "Minu kihelkond" | Eesti Rahva Muuseum

Võitjate väljakuulutamine ja tunnustamine Žürii valib konkursile laekunud fotodest välja parimad, millest koostatakse näitus. Võitjad kuulutatakse välja

Minu foto suurendada liige