Mida soovite liikme suurendada

Video jäädvustamiseks lihtsalt hoia all salvestusnuppu või vali mõni video või foto oma kogust. Selle realiseerumisel lubati kahe küla vahelist turvalist ühendust jalgtee näol.

Foto mootmed liige Liikme 2 suurus

Pidage koos nõu Juhatab kvoorumi või klassi juhatuse liige; umbes 10—20 minutit Koosoleku alguses korrake Aaroni preesterluse kvoorumi juhtmõtet või Noorte Naiste juhtmõtet. Seejärel juhtige arutelu järgnevalt toodud teemadel ja planeerige, kuidas tegutseda arutelu kohaselt võite otsustada, mis teemasid arutada oma juhatuse koosolekul. Meie kvoorum või klass.

Miks peaksime kuuletuma Jumala käskudele?

Mida saame teha, et suurendada ühtsust kvoorumi ja klassi liikmete vahel? Milliste eesmärkide nimel sooviksime koos töötada? Meie ülesanded ja kohustused. Mida teeme, et evangeeliumi jagada? Milliseid kogemusi oleme saanud templi- ja pereajalootööd tehes?

Category: Health

Meie elu. Mil viisil oleme näinud oma elus Issanda kätt? Millist inspiratsiooni oleme saanud sel nädalal pühakirju uurides? Kui sobilik, tehke õppetunni lõpus järgmist.

Chilling water problem - States of matter and intermolecular forces - Chemistry - Khan Academy

Tunnistage õpetatud põhimõtetest. Tuletage kvoorumi või klassi liikmetele meelde koosoleku ajal tehtud plaane ja antud ülesandeid.

Kuidas suurendada oma munn Laadige liikme suurendamiseks torrent video

Õpetage põhiõpetust Juhib täiskasvanud juht või noor; umbes 25—35 minutit Valmistage ennast vaimselt ette Võime mõnikord tunda, et Jumala käsud piiravad meie vabadust, võtavad meilt valikuvabaduse. Tegelikult käsud suurendavad meie vabadust. Kuidas on Taevane Isa teid õnnistanud, kui olete Tema käskudele kuuletunud?

  1. Suurte liikmete mootmed on
  2. Paksuste liikme mootmed
  3. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi.

Õpetamiseks valmistudes võite lugeda vanem Dale G. Jumala ustavate teenijate eeskuju möödunud aegadel võib innustada meid elama ustavalt tänapäeval. Õppige koos Teie kvoorumi või klassi liikmetel võib olla raskusi mõne käsu pidamisel.

Nad võivad saada inspiratsiooni, kui aitate neil mõista, mispärast kuulekus on oluline.

Manualnomu suurendada liikme vaadata tasuta

Kirjutage tahvlile selle ülevaate pealkiri ja paluge kvoorumi või klassi liikmetel vastuseid jagada. Võite paluda neil leida lisakaemusi kirjakohast Õpetus ja Lepingud —10Stock Foto meeste liikmete suurus nad võisid sel nädalal uurida.

Seejärel valige üks või mitu järgnevat tegevust, et aidata neil paremini mõista, miks on alati oluline Jumalale kuuletuda, isegi kui seda on raske teha.

Soovitused liikme suurendamiseks Kuidas suurendada Sex Dick Arvustused

Käskudele võib olla kergem kuuletuda, kui mõistame nende tagamaid. Kuidas võivad need pühakirjad meid aidata, kui meil on raske mingit käsku pidada?

Kui need, Mida soovite liikme suurendada te õpetate, mõistavad Päästja täiuslikku kuulekuse eeskuju, võivad nad saada inspiratsiooni täielikumalt Jumalale kuuletuda. Millal kuuletus Jeesus Kristus oma Isale isegi rasketes olukordades?

Vt Mt —11 ; Lk — Võime leida näiteid kuulekatest meestest ja naistest kirjakohast Heebrealastele Teie kvoorum või klass võiks valida ühe nendest näidetest — või mõne teise, mida nad teavad, sealhulgas näiteid nende enda perekonnast — ja jagada, mis neid nende inimeste juures inspireerib.

Miks nad otsustasid Issandale kuuletuda?

tõelised arvustused laiendajal

Kuidas Päästja meid aitab, kui otsustame olla kuulekad? Et aidata kvoorumi või klassi liikmetel näha käske kui õnnistusi ja mitte koormaid, võiksite jagada vanem D. Võiksite näidata või joonistada pildi redelist ja paluda neil, keda õpetate, sildistada iga redelipulk käsuga, mida noorel inimesel võib olla raske mõista või pidada.

Kuidas võivad vanem Christoffersoni sõnad aidata kedagi, kellel on raskusi käskude pidamisel? Veebilehel ChurchofJesusChrist.

Pidage koos nõu Juhatab kvoorumi või klassi juhatuse liige; umbes 10—20 minutit Koosoleku alguses korrake Aaroni preesterluse kvoorumi juhtmõtet või Noorte Naiste juhtmõtet. Seejärel juhtige arutelu järgnevalt toodud teemadel ja planeerige, kuidas tegutseda arutelu kohaselt võite otsustada, mis teemasid arutada oma juhatuse koosolekul.

Võiksite paluda igal klassi või kvoorumi liikmel vaadata enne koosolekut ühte neist videotest ja tulla tundi, olles valmis jagama, mida nad kuulekuse kohta õppisid. Kvoorum või klass Mida soovite liikme suurendada teha plaani oma videoks, mis räägib Jumala käskude pidamisest. Seejärel võiksid nad organiseerida tegevuse, et seda videot salvestada ja sotsiaalmeedias jagada.

Mis suur suurus mees liige Mitu kasvatada, kuidas seda suurendada

Tegutsege usus Innustage kvoorumi või klassi liikmeid mõtisklema ja kirjutama üles, mida nad teevad, et tegutseda täna saadud õhutuste ajel. Kuidas seostub tänane tund nende isiklike eesmärkidega? Soovi korral võivad kvoorumi või klassi liikmed oma mõtteid jagada.